วงการบันเทิงสูญเสียอีก สิ้น ‘สรพงศ์ ชาตรี’ พระเอกในตำนาน

รายงานข่าวแจ้งว่า พระเอกในตำนาน สรพงศ์ ชาตรี ได้เสียชีวิตแล้ว ทั้งนี้ เมื่อราว 5 ปีก่อน สรพงศ์พบว่าตนป่วยเป็นโรคมะเร็งปอด และรักษาตัวมาตลอด มีช่วงหนึ่งที่สุขภาพแข็งแรงพอจนกลับมาทำงานได้ตามปกติ กระทั่งเดือนมีนาคม 2564 โรคมะเร็งกลับมากำเริบอีก โดยเชื้อมะเร็งได้แพร่กระจายไปตามร่างกาย ล่าสุดเขาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เพราะมีอาการสำลักขณะรับประทานกล้วยน้ำว้า และต้องเข้ารับการรักษาตัวในห้องไอซียู ก่อนที่จะเสียชีวิตในเวลา 15.51 น. วันนี้...

ศิษย์เก่าสถาปัตย์ จุฬาฯ จัดงาน “วิ่งสร้างเมือง 2022”

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา บริเวณด้านหน้าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรม “วิ่งสร้างเมือง 2022” จัดโดยสมาคมนิสิตเก่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับประชาชน และผลักดันให้เกิดการพัฒนาเมืองในทิศทางที่ดีขึ้นควบคู่ไปกับการพัฒนาชีวิตของคนเมืองและสิ่งแวดล้อม ตามแนวคิดของการสร้างเมืองให้ยั่งยืน สอดคล้องกับวิชาชีพสถาปนิกที่เป็นผู้ออกแบบอาคารและสร้างสรรค์พื้นที่สาธารณะต่างๆ ในชุมชน ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม โดยคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยการปฏิสัมพันธ์และสภาพแวดล้อม การจัดงานในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด...

หม่อมหลวง สุธีเทพ จรูญโรจน์ เป็นประธานในพิธมอบรางวัลบุคคลสำคัญสุดยอดปี2020

เมื่อวันเสาร์ที่19กุมภาพันธ์2565ณวิภาวดี พาเลซ ถนนวิภาวดีซอย64 หม่อมหลวง สุธีเทพ จรูญโรจน์ เป็นประธานในพิธมอบรางวัลบุคคลสำคัญสุดยอดปี2020 โดยมีดร. ชญาธร เจริญฤทธิ์ เป็นประธานจัดงาน มี สาขาผู้รับรางวัล 1.แม่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น 11.พ่อผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น 2.ลูกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น 12.ศิลปินนักแสดงทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น 3.ผู้มีคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาดีเด่น 13.ผู้กตัญญูรู้คุณต่อบุพการี 4.ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น 14.จิตอาสาต่อสาธารณะประโยชน์ 5.ผู้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 15.ด้านศิลปการแสดงเพื่อวัฒนธรรมไทย 6.นักพัฒนาองค์กรยอดเยี่ยม 16.ผลิตภัณฑ์ รักษาสิ่งแวดล้อม 7.ครูผู้เสียสละและบำเพ็ญประโยชน์ 17.ผู้นำองค์กรด้วยหลักธรรมดีเด่น 8.ผู้ประกอบเพื่อธุรกิจ เพื่อสังคมดีเด่น 18.ข้าราชการทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ 9.สื่อมวลชนทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น 19.เยาวชนตัวอย่างด้านคุณธรรมดีเด่น 10.ลูกกตัญญูรู้คุณพ่อแม่ และแผ่นดิน มีนายกสมาคมศิลปินแห่งประเทศไทย นางดรุณี ชื่นสกุล ปริศนา วงศ์ศิริ จันทนาศิริผล กษมา วิสัยพันธ์ ปัทมา ปานทอง...

โดนแล้ว!! ป.ป.ช.เรียกสอบ โครงการฉาว “สถานีไฟฟ้าปัตตานี 2” ตั้งประเด็นเข้มเค้นข้อมูล 10 ข้อ

โดยล่าสุด กระทรวงการคลัง ได้ออกประกาศลงวันที่ 31 มกราคม 2565 เพิกถอนคำสั่งบริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง (มหาชน) จำกัด ออกจากการ “ผู้ทิ้งงาน”

นักเรียนพยาบาลทหารเรือรับรางวัลเยาวชนดีเด่น

นางสาว ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลแก่เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ซึ่งนักเรียนพยาบาลทหารเรือ พรไพลิน แก้ววงตา ชั้นปีที่ ๑ ของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือได้รับคัดเลือกเข้ารับโล่รางวัลดังกล่าว นักเรียนพยาบาลทหารเรือ พรไพลิน แก้ววงตา ชั้นปีที่...

จังหวัดปทุมธานี จัดกิจกรรม “ไหว้ครูกู้ภัย”

ณ ศูนย์ฝึก FARA คลอง 9 อ.หนองเสือ จังหวัดปทุมธานีมีการจัดกิจกรรม "ไหว้ครูกู้ภัย" เป็นกิจกรรมสำคัญของมวลหมู่นักกู้ภัย ที่สมาคมฯ FARA และสภา ERT ประเทศไทย ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อจรรโลงประเพณีอันดีที่สร้างเสริมวัฒนธรรม ความกตัญญูกตเวทิตาซึ่งจะนำไปสู่ความรัก ความสามัคคีในหมู่นักกู้ภัยและ ERT ได้เชิญสมาชิก FARA ERT BRT OTT...

เชียงใหม่ จัดงาน “ฮอมปอยบุปผชาติแม่ข่างาม” ส่งเสริมการพัฒนาคลองแม่ข่าและขับเคลื่อนการเป็นเมืองดอกไม้งาม

จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน “ฮอมปอยบุปผชาติแม่ข่างาม” ขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่ให้เป็นนครแห่งดอกไม้งาม พร้อมส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนาคลองแม่ข่าให้เป็นสายน้ำแห่งไชยมงคลและดอกไม้งาม ดั่งวิสัยทัศน์ “คลองสวย น้ำใสไหลดี ชุมชนมีสุข” เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 65 ที่บริเวณท่าน้ำแม่ข่าชัยศรีภูมิ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน “ฮอมปอยบุปผชาติแม่ข่างาม” ครั้งที่ 4...

เปิดเอกสาร … คำถาม-คำชี้แจง ไม่พบ “ข้อมูลใหม่” …? ปฏิบัติการ “ตั้งธง” รอ … เพิกถอน “บูรพาฯ”

ยังคงไม่มีความกระจ่างจาก “กระทรวงการคลัง” จากการพลิกกลับคำสั่งให้บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง (มหาชน) จำกัด ไม่เป็น “ผู้ทิ้งงาน” ในโครงการก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าปัตตานี 2 – สถานีไฟฟ้าสายบุรี จังหวัดปัตตานี มูลค่า 125 ล้านบาท ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หลังได้เคยสั่งให้บริษัทฯ...

“น้ำมันรั่ว” บทเรียนซ้ำซาก กับ เครื่องหมายคำถามตัวโต จะเกิดขึ้นอีกหรือไม่ ?

เหตุการณ์ “น้ำมันรั่ว” ไหลกลางทะเล มาบตาพุด ของ บริษัท สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด หรือ SPRC โดยเกิดขึ้น กลางดึกคืนวันที่ 25 ม.ค.2565 สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวง ต่อ สภาพแวดล้อม และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ชายฝั่งทะเลเมืองระยอง กระทบต่อเศรษฐกิจในฐานะเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญทางทะเลตะวันออกของไทย ที่สำคัญ เหตุการณ์นี้ ไม่ใช่ครั้งแรก แต่ได้เกิดขึ้นมาแล้ว...

คลังสั่ง “เพิกถอน บูรพาฯ ทิ้งงาน” ขอถาม…”ข้อเท็จจริงใหม่” คืออะไร ?

พลิก 360 องศา แบบงุนงง ... กับคำสั่งของกระทรวงการคลัง ที่ 204/2565 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 โดยนางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง
- Advertisement -

เรื่องล่าสุด

- Advertisement -

ยอดนิยมในสัปดาห์