คณะกรรมการบริหาร

สมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย)​

นายกสมาคม

นางลัลน์ลลิตฤดี วิเศษศิริ

อดีต-ปัจจุบัน

 • อดีตที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านดาวเทียม ช่วยพิจารณาศึกษา ติดตาม ตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารผ่านดาวเทียม เพื่อการบริหารจัดการภาครัฐ การพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมาธิการฯ เพื่อการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความเข้มแข็ง
 • ประชาสัมพันธ์มูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช (อังกฤษ: Foundation of King Rama Nine, The Great) เป็นองค์กรหลักในการจัด งานเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภาคประชาชน ที่เรียกว่า “งาน ๕ ธันวามหาราช” และ งานเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ภาคประชาชน ที่เรียกว่า “งาน ๑๒ สิงหามหาราชินี” ต่อมาทางมูลนิธิได้เพิ่มวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ซึ่งเป็น คล้าย วันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มาอยู่ในกิจกรรมด้วย โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และได้เพิ่มวันที่ ๒ เมษายน ซึ่งเป็น วันคล้าย วันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาอยู่ในกิจกรรมด้วย โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
 • ที่ปรึกษาสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น(ประเทศไทย)
 • ที่ปรึกษาสมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชน(ประเทศไทย)
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจกรุงเทพมหานครประจำปี๒๕๖๒-๒๕๖๓
 • กรรมการสมาคมศิลปินแห่งประเทศไทย
 • อดีตโปรดิวเซอร์รายการข่าว/วาไรตี้สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV ๙๙๙
 • อดีตโปรดิวเซอร์รายการข่าว/วาไรตี้WBTV สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ วัดยานนาวา
 • โปรดิวเซอร์สถานีวิทยุยานเกราะ/รายการหญิงไทยไขข่าว
 • ผลิตรายการวาไรตี้ส่งทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ (Modernine TV)
 • ผลิตรายการวาไรตี้ส่งทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕
 • ผลิตรายการข่าวเด่นประเด็นเด็ดสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมสุวรรณภูมิช่องPSI ๑๒๘
 • ริเริ่มพิธีมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ ‘ฐานันดร ๔’ ในวันนักข่าวประจำปีของทุกปีอย่างต่อเนื่อง

รางวัลที่ได้รับ

 • ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ปั่นร้อยใจถวายพระพรจักรยานกรังค์ปรีซ์แรลลี่ถ่ายรูปสู่งานมอเตอร์โชว์ครั้งที่ ๓๗ เมื่อวันอาทิตย์ที่๒๗ มีนาคม ๒๕๕๙
 • รางวัลลูกกตัญญู หนังสือพิมพ์เดลิมิเรอร์ นิวส์ร่วมกับมูลนิธิต้นบุญวิสาขา
 • รางวัล “คนดีของแผ่นดิน”  ของมูลนิธิธรรมลักษณ์ศิลา 
 • รางวัล โพธิจักร ครั้งที่ ๑ ซึ่งสมาคมสื่อมวลชนพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ(สสพช.) ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ BMC TV ได้ร่วมจัดขึ้นเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา
 • รางวัล คนต้นแบบเทิดแผ่นดิน ของสถานีโทรทัศน์ BMC TV
 • รางวัล แม่พระในดวงใจ จากหนังสือพิมพ์เดลิมิเรอร์
 • รางวัล ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น และสังคมส่วนรวม จากสมาคมศิลปินแห่งประเทศไทย
 • รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก
 • “ทูตวิสาขบูชา”    สภาศิลปินความดีเพื่อศาสนา