นายกสมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย) ร่วมงานกินรีทอง

และลัลน์ลลิตฤดี วิเศษศิริ สื่อสารมวลชนดีเด่น จากการเป็นพิธีกรโปรดิวเซอร์รายการข่าวเด่นประเด็นเด็ด ทางสถานีโทรทัศน์สุวรรณภูมิและดำรงตำแหน่งนายกสมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย)เป็นต้น จากการได้รับรางวัลกินรีทอง ในฐานะสื่อสารมวลชนดีเด่น ประจำปี2566 ในครั้งนี้นางลัลน์ลลิตได้ให้สัมภาษณ์ว่าปัจจุบันการสื่อสาร ถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์ในสังคม ดังจะเห็นได้ว่าทุกยุคทุกสมัย มนุษย์มักใช้การสื่อสารเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ และเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมกับผู้อื่น เพราะการสื่อสารเปรียบเสมือนเครื่องมือที่ทำหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด อารมณ์ และความรู้สึกของคนๆ หนึ่งไปยังคนอีกคนหนึ่ง เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันการติดต่อสื่อสารที่เกิดขึ้น โดยมีประบวนการขึ้นตอนและรูปแบบเป็นทางการเสมอ มีวัถุประสงค์เพื่อเสนอข่าวข้อมูลความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมให้ประชาชนในสังคมได้รับรู้ โดยมี สื่อมวลชน...

สมาคมศิลปินแห่งประเทศจัดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2566

สมาคมศิลปินแห่งประเทศไทยโดยนางดรุณี ชื่นสกุลนายกสมาคมฯ ได้มีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2566 ให้กับสมาชิกทั้งเก่าและใหม่โดยในงานมีการกินเลี้ยงสังสรรค์ ดนตรี การแลกของขวัญ จับฉลากของรางวัลให้กับศิลปิน โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ความอบอุ่น และรอยยิ้มที่มอบให้กัน ณ ร้านอาหารนาทอง เหม่งจ๋าย ในวันอาทิตย์ที่25 ธันวาคม 2565 ...

นายกสมาคมศิลปินแห่งประเทศไทย และ นายกสมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย) ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเจริญวราราม(วัดน้อยคลองด่าน)

นางดรุณี ชื่นสกุล นายกสมาคมศิลปินแห่งประเทศไทย ประธานอุปถัมภ์ พร้อมคณะ นางลัลน์ลลิตฤดี วิเศษศิริ นายกสมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย) ประธานดำเนินงาน ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารสำนักงานพระสอนศีลธรรมและกุฏิพระสงฆ์ ทอดถวาย ณ วัดเจริญวราราม(วัดน้อยคลองด่าน) วันอาทิตย์ ที่ 23 ตุลาคม 2565 ...

พิธีมอบรางวัลให้กับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ในวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้กับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในการแข่งขันระดับชาติ นานาชาติ ในการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมไอยรา ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา ...

ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ แถลงข่าวหลักสูตรใหม่ เพื่อสื่อมวลชน ให้แก่ สมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย)

วันที่ 6 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น.ณ อาคารเลิศสรรพวิทย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์นนทบุรีเขตเหนือ ทางคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้จัดแถลงข่าวการจัดหลักสูตรใหม่ เพื่อสื่อมวลชน ให้แก่ สมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย) โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ ร่วมกับ คุณลัลน์ลลิตฤดี วิเศษศิริ นายกสมาคมสมาพันธ์นักข่าว....

กอ.รมน. จัดกิจกรรม “พัฒนาสื่อบุคคล” มุ่งส่งเสริมการพัฒนาสื่อมวลชนคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ในการนำเสนอข่าวสาร

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กอ.รมน. นำโดยพลโท ธิติชัย ปรีชา ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กอ.รมน. และพ.อ.สุทธิพงษ์ พืชมงคล ผอ.ส่วนบริหาร ศปป.5 กอ.รมน.ได้จัดกิจกรรม “พัฒนาสื่อบุคคล” อันเป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาสื่อมวลชนคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ในการนำเสนอข่าวสาร และสามารถสร้างสรรค์ข่าวที่มีความน่าสนใจ ทั้งเนื้อหา แนวคิด และวิธีการนำเสนอ...

นายกฯ ส.สมาคมนักข่าวฯ ร่วมงานเลี้ยงเชื่อมสัมพันธ์ หลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตาม พรบ. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 2

เนื่องจากการที่วิทยาลัยทองสุข ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตาม พรบ. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 2 ซึ่งประสบผลสำเร็จในการจัดการอบรม และมีผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้จำนวนมาก ดังนั้นเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในการติดต่อให้คำปรึกษาหรือช่วยเหลือกันในกิจกรรมการไกล่เกลี่ยระหว่างรุ่นพี่ (1) และรุ่นน้อง (2) ได้มีการให้มีการจัดงานเลี้ยงเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน2565 ที่ผ่านมา ภายใต้ชื่องาน KKTS 2 พบKKTS 1 ณ. @No24 The...

มูลนิธิศิษย์นายร้อยฯ และประธานที่ปรึกษาสมาคมสมาพันธ์นักข่าวฯ มอบทุนโครงการอาหารกลางว้นและทุนการศึกษานักเรียน

มูลนิธิศิษย์นายร้อยฯ โดยพลเอก พลางกูร กล้าหาญ เลขาธิการมูลนิธิศิษย์นายร้อย ตามรอยพระบาททูลกระหม่อมอาจารย์ในพระราชูปถัมภ์ฯ และประธานที่ปรึกษาสมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย)มอบทุนโครงการอาหารกลางว้น ทุนการศึกษานักเรียน และคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยเหลือผู้สูงวัยให้นักเรียน รร.บ้านท่าโก รร.หล่มสักวิทยาคมเมื่อ 19 ส.ค.65 ที่ผ่านมา

สมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย) ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

เมื่อเวลา 08.00 น. ที่พระบรมมหาราชวัง สำนักพระราชวัง ได้จัดสถานที่ให้สมาชิกราชสกุลบุคคลสำคัญ หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และประชาชน ไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อความอยู่ดีมีสุขของอาณาประชาราษฎ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565 ที่ศาลาสหทัยสมาคม ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีคณะบุคคล หน่วยงานภาครัฐ มูลนิธิ ต่างนำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมลงนามถวายพระพร...

“มูลนิธิสตาร์ออฟสยาม” มอบโล่เกียรติยศแก่ “บุคคลดีเด่นโกล์บอลสตาร์แห่งอาเซียน”

“มูลนิธิสตาร์ออฟสยาม” จัดพิธีมอบโล่เกียรติยศและประกาศเกียรติคุณ “บุคคลดีเด่นโกล์บอลสตาร์แห่งอาเซียน” ประจำปี 2565 Global Star Of Asian Top People Of The Year 2022 วันนี้ 30 กรกฎาคม 2565 มูลนิธิสตาร์ออฟสยาม โดย ดร.กนกพรรณ จุลคำภา ประธานมูลนิธิสตาร์ออฟสยาม จัดพิธีมอบรางวัล...
- Advertisement -

เรื่องล่าสุด

- Advertisement -

ยอดนิยมในสัปดาห์