ให้เวลาเคลียร์บัญชีสัตว์ 3 วัน! คงคำสั่งเด้ง ‘เฉลิมวุฒิ’ – ส่ง ‘วันชัย’ คุมสงขลาแทน

44

‘สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา’ รษก.ผอ.องค์การสวนสัตว์ ประเดิมงานแรก คงคำสั่งเด้ง ‘เฉลิมวุฒิ เกษตรสมบูรณ์’ เข้ากรุ พร้อมทำรายงานส่งมอบบัญชีทรัพย์สิน-สัตว์ ภายใน 3 วัน เผยให้ ‘อาคม มณีกุล’ ดูแลงานสวนสัตว์ดุสิตตามเดิม ส่ง ‘วันชัย ตันวัฒนะ’ ไปนั่งรักษาการแทน

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานความคืบหน้าล่าสุดกรณี ลูกเก้งเผือก สายพันธุ์พระราชทานในสวนสัตว์สงขลา จำนวน 2 ตัว สูญหายและตายลงอย่างปริศนา ว่า เมื่อวันที่ 8 ต.ค.2563 นายสมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา กรรมการองค์การสวนสัตว์ฯ ในฐานะรักษาการผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานของพนักงานองค์การสวนสัตว์สงขลาฉบับใหม่ ภายหลังจากที่ก่อนหน้านี้ นายสุริยา แสงพงค์ อดีตผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ ที่ถูกยิงเสียชีวิตได้ลงนามในคำสั่งสับเปลี่ยนตำแหน่ง ให้ นายเฉลิมวุฒิ เกษตรสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ราย เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ที่ส่วนกลาง ระหว่างรอผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้กรณีลูกเก้งเผือกดังกล่าว

โดยคำสั่งฉบับใหม่ ระบุว่า ให้คำสั่งการสับเปลี่ยนตำแหน่ง ของ นายเฉลิมวุฒิ เกษตรสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 3 ราย เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ที่ส่วนกลาง ยังมีผลบังคับใช้ต่อไป

นอกจากนี้ ยังกำหนด นายเฉลิมวุฒิ เกษตรสมบูรณ์ ส่งมอบหน้าที่ และรายงานการสำรวจบัญชีทรัพย์สิน บัญชีสัตว์ของสวนสัตว์สงขลา ให้เรียบร้อย นับตั้งแต่มีคำสั่ง เมื่อส่งรับหน้าที่แล้วให้รายงานผลภายใน 3 วัน

ส่วนกรณีที่ องค์การสวนสัตว์ มีคำสั่งให้สับเปลี่ยนหน้าที่กันระหว่าง นายเฉลิมวุฒิ เกษตรสมบูรณ์ กับ นายอาคม มณีกุล โดยให้ นายเฉลิมวุฒิ เกษตรสมบูรณ์ เข้ามาปฏิบัติงานในหน้าที่รักษาการผู้อำนวยการสวนสัตว์ดุสิต และให้นายอาคม มณีกุล ผู้อำนวยการสวนสัตว์ดุสิต ไปปฏิบัติหน้าที่รักษาการผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลาแทน นั้น ให้ยกเลิกการเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ของนายอาคม มณีกุล และให้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสวนสัตว์ดุสิต ตามเดิม เนื่องจากมีภารกิจต้องปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่

พร้อมมอบหมายให้ นายวันชัย ตันวัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และแผน ไปปฏิบัติหน้าที่รักษาการผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลาแทน

นอกจากนี้ ยังสั่งการให้นายพิเชษฐ์ ทัปนวัชร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลา ที่ถูกออกคำสั่งให้ไปปฏิบัติงานในหน้าที่ รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์ดุสิต และ นายอุทัย พูลยรัตน์ หัวหน้าโภชนาการสัตว์ รักษาการหัวหน้าฝ่ายบำรุงสัตว์ สวนสัตว์สงขลา ที่ถูกออกคำสั่งให้ไปปฏิบัติงานในหน้าที่หัวหน้างานบำรุงสัตว์เลื้อนคลานฝ่ายบำรุงสัตว์ สวนสัตว์ดุสิต ชะลอการปฏิบัติหน้าที่ใหม่ไว้ก่อน เพื่อประสานงานกับพนักงานสอบสวนที่จะเข้ามาสอบสวนในพื้นที่ด้วย

ส่วนคำสั่งที่ให้ นายผดุงศักดิ์ จันทรัตน์ หัวหน้างานบำรุงสัตว์เลื้อยคลานฝ่ายบำรุงสัตว์ ไปรักษาการหัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ วิจัย และสุขภาพสัตว์ สวนสัตว์สงขลา แทน นายภูวดล สุวรรณะ ผู้ยิงนายสุริยา แสงพงค์ เสียชีวิต และเสียชีวิตไปแล้วเช่นกัน ยังคงเป็นไปตามเดิม (ดูคำสั่งประกอบ)

Credit : https://www.isranews.org/article/isranews/92621-zoo03.html

- Advertisement -