ประชุมใหญ่สมาคมนายทหารนอกประจำการ สุดคึกคัก

115

วันนี้ (25 มีนาคม 2567) สมาคมนายทหารนอกประจำการ จัดการประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2566 ณห้องประชุมเทวกรรมรังรักษ์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต โดยมี พลเอกวินัย ภัททิยกุล นายกสมาคม เป็นประธานมีผู้เข้าร่วมประชุม กว่า 100 คน ได้แก่  พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน  พลเอก สมชาย อุบลเดชประชารักษ์  พลเอกอาชวินทร์ เศวตเสรณี  พลเอกเกษมศักดิ์  ปลูกสวัสดิ์  พลเรือเอกวิฑูรย์  คัมภีระพันธุ์ เป็นต้น

สมาคมนายทหารนอกประจำการ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ดำเนินการอันเป็นสาธารณประโยชน์ ส่งเสริมศีลธรรม และวัฒนธรรมอันดีงาม สนับสนุนโครงการที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือและพัฒนาเป็นสื่อกลางในการประสานและการติดต่อ
ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี และความสามัคคีส่งเสริม และเผยแพร่ ความรู้ในด้านข่าวสาร ข้อบังคับ ระเบียบ ธรรมเนียมที่ควรทราบวิสัยทัศน์ของสมาคม เป็นองค์กรที่สนับสนุน ส่งเสริม นายทหารนอกประจำการ ให้มีเกียรติมีศักดิ์ศรี มีคุณค่า มีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยระบบการบริหารจัดการที่เป็นที่ยอมรับของสังคม สมาคม ได้วางแผนจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ของสมาชิก เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ณสโมสรทหารบก วิภาวดี ในช่วงปลายปี 2567 ซึ่งหากกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจ ครั้งต่อไปจะ จัดทัศนศึกษา ในพื้นที่ของหน่วยทหารในจังหวัดใกล้เคียง ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน โดยสมาคมจัดรถรวมในการเดินทาง และเชิญครอบครัว ของสมาชิก เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

- Advertisement -