ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ ! สมาพันธ์นักข่าวฯ จัดหลักสูตรอบรมสัมมนานักข่าว “สุ จิ ปุ ริ” ฐานันดร 4 (5G)

18

สมาพันธ์นักข่าวฯ จัดหลักสูตรอบรมสัมมนานักข่าว “สุ จิ ปุ ริ” ฐานันดร 4 (5G)

ดาวน์โหลด ใบสมัคร

https://drive.google.com/file/d/1c3mNejoqD5f0VlgjdeWCehjeD4gSI24C/view?usp=sharing

- Advertisement -