สนช.ไม่ใช่ ส.ส.-ส.ว.! กก.สรรหา ป.ป.ช.ยันซ้ำคุณสมบัติ’สุชาติ’ถูกต้อง-ชง’พรเพชร’ชี้ขาด

17

คณะกรรมการสรรหา กก.ป.ป.ช. ยืนยันตามเดิม! ‘สุชาติ ตระกูลเกษมสุข’ มีคุณสมบัติครบถ้วนนั่งกรรมการองค์กรอิสระได้ แม้พ้นตำแหน่ง สนช. ไม่ครบ 10 ปี เหตุไม่ถือเป็นตำแหน่งเดียวกับ ส.ส.-ส.ว.แจ้ง’พรเพชร’วินิจฉัยต่อ

 

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2563 นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ป.ป.ช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา ป.ป.ช. ที่มีประธานศาลฎีกาเป็นประธานได้ประชุมกันเพื่อพิจารณาถึงการตั้งข้อสังเกตคุณสมบัติของนายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข ว่า สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการ ป.ป.ช.ได้หรือไม่ เนื่องจากถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าตาม พ.ร.บ.ป.ป.ช. มาตรา 11 (18) ห้าม ส.ส  และ ส.ว.ที่พ้นตำแหน่งไม่ถึง 10 ปี มาดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระ

นายนัฑ กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา กรรมการ ป.ป.ช.ได้ยืนยันตามมติเดิมคือ กระบวนการสรรหานายสุชาติมีความถูกต้องตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ด้วยเหตุผลเดิมคือ ตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่นายสุชาติดำรงตำแหน่งมาก่อนหน้านี้ไม่ถือเป็นตำแหน่ง ส.ส. หรือ ส.ว. ไม่มีการทบทวนหรือเปลี่ยนแปลงมติใด ๆ ทั้งสิ้น ขั้นตอนหลังจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา กรรมการ ป.ป.ช.จะทำหนังสือยืนยันมติดังกล่าวแจ้งให้นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา รับทราบเพื่อวินิจฉัยว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีนี้เกิดขึ้นเมื่อคณะกรรมการสรรหา กรรมการ ป.ป.ช. ให้นายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ และอดีต สนช. ปี 2559-2562 ผ่านคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งกรรมการ ป.ป.ช. ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

แต่คณะกรรมการสรรหา กสม. มีมติเสียงข้างมากว่า พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม และอดีต สนช. ปี 2557-2562 มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 (18) โดยตีความว่า สนช. คือตำแหน่งเดียวกับ ส.ส. และ ส.ว. ซึ่งต้องพ้นจากตำแหน่ง 10 ปีก่อนเข้ารับการสรร ทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในวุฒิสภาว่า คณะกรรมการสรรหาทั้ง 2 คณะ ตีความข้อกฎหมายในตำแหน่ง สนช. แตกต่างกัน และอาจมีปัญหาในอนาคต หากไม่มีการกำหนดบรรทัดฐานในการสรรหากรรมการในองค์กรอิสระ

cr:https://www.isranews.org/article/isranews/89475-isranews-154.html

- Advertisement -