ยื่นศาลขยายเวลาส่งแผนฟื้นฟูฯ 1 เดือน! ‘ดีดีการบินไทย’ ยันเจ้าหนี้ได้ประโยชน์มากกว่า ‘ล้มละลาย’

20

‘ชาญศิลป์’ เผยเตรียมยื่นศาลล้มละลายขยายเวลาส่งแผนฟื้นฟูฯ ‘การบินไทย’ ออกไปอีก 1 เดือน สั่งทุกฝ่ายเร่งทำความเข้าใจกับเจ้าหนี้ พร้อมยันเจ้าหนี้จะได้รับการชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูฯ มากกว่ากรณี ‘ล้มละลาย’

เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยความคืบหน้าในการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ว่า ขณะนี้บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายกำลังจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการอย่างเต็มที่ ซึ่งนอกจากจะต้องจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการเพื่อเตรียมเสนอต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แล้ว บริษัทฯยังจัดทำแผนส่วนอื่นควบคู่ไปกับการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการอีกด้วย

เช่น การจัดทำแผนธุรกิจ การกำหนดแผนการบิน ตลอดจนการปรับโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะให้บริการและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดอุตสาหกรรมการบิน หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) คลี่คลายลง ซึ่งการดำเนินงานทั้งหลายมีรายละเอียดปลีกย่อยเป็นจำนวนมาก จึงต้องเป็นไปโดยละเอียดรอบคอบ

สำหรับการจัดกลุ่มเจ้าหนี้และการกำหนดเงื่อนไขในการได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้นั้น จะถูกพิจารณาอย่างเป็นธรรมและเป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งเจ้าหนี้จะได้รับชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการมากกว่ากรณีที่การบินไทยต้องล้มละลายอย่างแน่นอน โดยผู้ทำแผนจะรับฟังข้อคิดเห็นต่างๆ ของเจ้าหนี้ให้มากที่สุด เพื่อนำมาใช้ประกอบการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการบินไทยได้ประชุมหารือเพื่อรับฟังความเห็นของเจ้าหนี้ประเภทต่างๆ

“หากแผนฟื้นฟูกิจการถูกจัดทำขึ้นจนสมบูรณ์แล้ว บริษัทฯจะเปิดเผยข้อมูลและชี้แจงรายละเอียดให้เจ้าหนี้ได้ทราบต่อไป” นายชาญศิลป์กล่าว

นายชาญศิลป์ ยังระบุว่า การฟื้นฟูกิจการของการบินไทยจะประสบความสำเร็จได้จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย รวมถึงเจ้าหนี้และพนักงานทุกคน

นอกจากนี้ แม้ว่าปัจจุบันการบินไทยยังไม่สามารถกลับมาทำการบินได้ตามปกติ เพราะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของฃโควิด-19 ประกอบกับแต่ละพื้นที่ก็ได้ออกข้อจำกัดในการเดินทาง บริษัทฯมีความพยายามอย่างเต็มที่ที่จะลดค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมทั้งจะพยายามเสนอแผนฟื้นฟูกิจการที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว รวมถึงสภาวะทางเศรษฐกิจ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเจ้าหนี้ต่อไป

นายชาญศิลป์ ยังระบุด้วยว่า เนื่องจากต้องมีการนำแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯไปทำความเข้าใจกับเจ้าหนี้ก่อน ดังนั้น บริษัทฯจึงเตรียมยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลาย ขอขยายเวลาในการส่งแผนฟื้นฟูฯออกไปอีก 1 เดือน

แหล่งข่าวจากบริษัท การบินไทย กล่าวว่า เดิมคณะผู้ทำแผนมีกำหนดส่งแผนฟื้นฟูกิจการฯต่อศาลฯภายในวันที่ 2 ม.ค.2564 แต่เมื่อมีการยื่นขอศาลฯให้ขยายเวลาการส่งออกออกไปอีก 1 เดือน ทำให้กำหนดระยะเวลาในการส่งแผนฯ เลื่อนไปเป็นวันที่ 2 ก.พ.2564 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯยังสามารถขอขยายระยะเวลาออกไปได้อีก 1 ครั้ง เป็นเวลา 1 เดือน ขณะที่นายชาญศิลป์ ได้กำชับให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเร่งเจรจาทำความเข้าใจกับเจ้าหนี้กลุ่มต่างๆ

Cr : https://www.isranews.org/article/isranews-news/94499-TG-THAI-Rehabilitation-plan-Delay.html

- Advertisement -