ที่ปรึกษา บ.ไชน่าหัวฟงฯ-คนเจรจา‘เสี่ยเปี๋ยง’จ่ายหัวคิว 13.4 ล. ถือหุ้น 3 บ.รับเหมาบ้านเอื้อฯ

187

พลิกปูมธุรกิจ ‘สุวิเชียร ผ่องนัยเลิศ’ ที่ปรึกษา บ.ไชน่าหัวฟงฯ คนเจรจา ‘เสี่ยเปี๋ยง’จ่ายค่าหัวคิว 13.4 ล้าน แลกโครงการ บ้านเอื้ออาทร 1,244 หน่วย ถือหุ้น เป็นกรรมการนับสิบแห่ง กลุ่มทุนชาวจีน คู่สัญญาการเคหะฯหลายพันล้าน

ปรากฏชื่อในคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง คดีทุจริตโครงการบ้านเอื้ออาทร ว่า เป็นผู้เจรจากับนายอภิชาติ จันทร์สกุลพร (เสี่ยเปี๋ยง) ให้ผลักดันโครงการของ บริษัท ไชน่า หัวฟง คอนสตรัคชั่น (ไทยแลนด์) จํากัด ทั้งสองฝ่ายตกลงค่าใช้จ่ายหน่วยละ 10,000 บาท แล้วให้การเคหะแห่งชาติรับซื้อโครงการสมุทรสาคร 2 (คลองสี่วาพาสวัสดิ์) รวม 1,244 หน่วย ทําสัญญาจริง 1,228 หน่วย จากนั้นจ่ายเช็คให้นายอภิชาติ จํานวน 11 ฉบับ รวมเป็นเงิน 13,480,000 บาท เป็นค่าดำเนินการโครงการบ้านเอื้ออาทร

นายสุวิเชียร ผ่องนัยเลิศ ที่ปรึกษา บริษัท ไชน่า หัวฟง คอนสตรัคชั่น (ไทยแลนด์) จํากัด ผู้รับเหมาโครงการบ้านเอื้ออาทร และเป็น 1 ในผู้รับเหมา 11 รายที่จ่ายค่าหัวคิวให้ ‘เสี่ยเปี๋ยง’กับพวกว่า 1.3 พันล้านบาท

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานแล้วว่า

1.นายสุวิเชียร ถือหุ้นใหญ่ บริษัท ไชน่า หัวฟง คอนสตรัคชั่น (ไทยแลนด์) จํากัด ในช่วงก่อตั้งปี 2548 ก่อนจะถอนชื่อออกในปี 2550

2.เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ และถือหุ้น 10% บริษัท มาชูคอน จำกัด (มหาชน ) จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการผลิตพลังงานไฟฟ้า

3.เป็นกรรมการ 7 บริษัท ในจำนวนนี้เปิดดำเนินการ 2 บริษัทคือ บริษัท จินเจียง กรุ๊ป จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตน้ำมันไพโรไรซิสจากยางรีไซเคิล และ บริษัท ซิโนมาร์ท แพลทฟอร์ม จำกัด การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น

นอกจากถือหุ้นบริษัท ไชน่า หัวฟง คอนสตรัคชั่น (ไทยแลนด์) จํากัด ล่าสุด พบว่า นายสุวิเชียร ยังถือหุ้นบริษัทรับเหมาโครงการบ้านเอื้ออาทรอีกอย่างน้อย 2 บริษัท

1.บริษัท ไชน่า จงต้า วิศวโยธา (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 22,500 หุ้น

2.บริษัท เอส เอ็ม เอ ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด 500,000 หุ้น

บริษัท ไชน่า จงต้า วิศวโยธา (ประเทศไทย) จำกัด จดทะเบียนก่อตั้งวันที่ 29 เม.ย.2547 ทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท ที่ตั้งเลขที่ 333 หมู่ที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 5 ก.ค. 2547 เป็นชาวจีน 4 คน อีก 3 คนเป็นคนไทย ได้แก่ นายหู เจีย ติ้ง 12,500 หุ้น นายจัง ชวน ฟัง 11,500 หุ้น นายเหมา ยี่ เวิน 500 หุ้น นายหนี จี้ เฉียง 1 หุ้น นายสุวิเชียร ผ่องนัยเลิศ 22,500 หุ้น น.ส. อนัญญา วิกุลจรูญเดช 2,998 หุ้น และน.ส.มณีนุช วิกุลจรูญเดช 1 หุ้น รวม 50,000 หุ้นๆละ 1,000 บาท

โดยมีนายหู เจียติ้ง นายหูปิน นายจัง ชวน ฟัง และ นายสุวิเชียร ผ่องนัยเลิศ เป็นกรรมการ นายสุวิเชียร ลาออกจากกรรมการเมื่อ 23 มิ.ย.2552

บริษัท ไชน่า จงต้า วิศวโยธา (ประเทศไทย) จำกัด เป็นคู่สัญญากับการเคหะฯในช่วงปี 2547 มีโครงการที่ได้รับ จำนวน 7 สัญญา ได้แก่ โครงการบ้านเอื้ออาทร เทพารักษ์ โดยร่วมกับห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.เค.เค.ก่อสร้าง ในวงเงิน 380,000,000 บาท ,จ้างเหมาก่อสร้างบ้านเดี่ยว 2 ชั้น และอื่นๆ โครงการ บ้านเอื้ออาทร จ.สระบุรี วงเงิน 360,765,634 บาท , จ้างเหมาก่อสร้างบ้านเดี่ยว2ชั้น และอื่นๆ โครงการบ้ านเอื้ออาทร ประชาสำราญ ระยะที่ 2 วงเงิน 157,444,658 บาท , จ้างเหมาก่อสร้างบ้านเดี่ยว 2 ชั้น และอื่นๆ โครงการ บ้านเอื้ออาทร ระยะที่3/1 วงเงิน 127,672,477 บาท ,จ้างเหมาก่อสร้างบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ถมดิน และอื่นๆ โ ครงการบ้านเอื้ออาทร อยู่วิทยา ตามโครงการบ้านเอิ้ออาทร ระยะที่ 3/1 วงเงิน 143,872,037 บาท ,จ้างเหมาก่อสร้างบ้านเดี่ยว 2 ชั้น และอื่นๆ โครงบ้านเอื้ออาทร แก้วประดับ โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะที่ 2 วงเงิน 66,522,312 บาท, จ้างเหมาก่อสร้างบ้านเดี่ยว 2 ชัน บ้านแฝด 2 ชั้น และอื่นๆ โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะที่ 3/1 จ.เพชรบูณ์ วงเงิน 78,222,047 บาท รวมมูลค่าประมาณ 1,314.2 ล้านบาท

ขณะที่ บริษัท เอส เอ็ม เอ ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด จดทะเบียนก่อตั้ง วันที่ 30 ก.ย. 2547 ทุนจดทะเบียน 120 ล้านบาท การก่อสร้างอาคารทั่วไป ที่ตั้ง เลขที่ 333 หมู่ 9 ถ.ศรีนคริทร์ เขตบางนา ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2547 นายม่า เว่ย ฉี 320,000 หุ้น นางโจว เจี่ยนเซียว 268,000 หุ้น นายสุวิเชียร ผ่องนายเลิศ 500,000 หุ้น นายมงคล อัศวยุทธกุล 80,000 หุ้น น.ส.อนัญญา วิกุลจรูญเดช 30,000 หุ้น นางรัตนา ณ ลำพูน 1,000 หุ้น และนายชูชาติ สุคง 1,000 หุ้น

วันที่ 17 ม.ค. 2548 บริษัท จือเจียง จงต้า จากมหานครเซียงไฮ้ ประเทศจีนเข้ามาถือหุ้นใหญ่ 408,000 หุ้น นายจัง ชวน ฟัง 120,000 หุ้น นายม่า เว่ย ฉี 60,000 หุ้น นายสุวิเชียร ผ่องนัยเลิศ 500,000 หุ้น นายมงคล อัศวยุทธกุล 80,000 หุ้น นางสาวอนัญญา วิกุลจรูญเดช 20,000 หุ้น และนายธนณัฐชัย กวีระพัฒนา 12,000 หุ้น ต่อมาวันที่ 22 มิ.ย. 2548 นายจัง ชวน ฟัง นายสุวิเชียร ผ่องนัยเลิศ นายหู เจีย ติ้ง และนายพัน สิง หมิง ถือหุ้นใหญ่ โดยมีนายจาง ซวน ฟัง เป็นกรรมการ นายสุวิเชียรลาออกจากกรรมการเมื่อ 12 ก.ย.2548

บริษัท เอส เอ็ม เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท เอส เอ็ม เอ ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป ) เป็นคู่สัญญาโครงการบ้านเอื้ออาทรในช่วงปี 2548 จำนวน 6 สัญญา ได้แก่ ขายที่ดินให้การเคหะฯในการดำเนินโครงการบ้านเอื้ออาทร อ.เมือง จ.นครราชสีมา วงเงิน 51,735,165 บาท ,ร่วมดำเนินกิจการโครงการบ้านเอื้ออาทรอำเภอเมือง จ.นครราชสีมา (ร่วมกับบริษัท ไชน่า จงต้าฯ) วงเงิน 267,564,835 บาท ,ขายที่ดินให้การเคหะฯในการดำเนินโครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดลำปาง (ตันธงชัย) วงเงิน 52,928,400 บาท ,ร่วมดำเนินกิจการโครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดลำปาง (ต้นธงชัย) วงเงิน 323,451,600 บาท ,ขายที่ดินให้การเคหะฯในการดำเนินโครงการบ้านเอื้ออาทรบางขุนเทียน 1 วงเงิน 91,698,600 บาท ร่วมดำเนินกิจการโครงการบ้านเอื้ออาทรบางบุนเทียน 1 วงเงิน 443,189,400 บาท รวมวงเงินประมาณ 1,230 ล้านบาท

เท่ากับ นายสุวิเชียร ผ่องนัยเลิศ ถือหุ้นบริษัทรับเหมา 3 ที่เป็นคู่สัญญากับการเคหะฯในการซื้อขายที่ดินและดำเนินโครงการบ้านเอื้ออาทร

กล่าวสำหรับ บริษัทที่มีชื่อนายสุวิเชียร เป็นกรรมการ ได้แก่ บริษัท แอ็คทีเวทเต็ด คาร์บอน เมนูแฟ็คเจอริ่ง จำกัด บริษัท กว่างเซี่ย พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จำกัด บริษัท จินเจียง กรุ๊ป จำกัด บริษัท ซิโนมาร์ท แพลทฟอร์ม จำกัด บริษัท มาชู คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท มาชู ลาเท็กซ์ จำกัด และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเชียน (1998) ชิปปิ้งเซอร์วิส และ บริษัท หัวฟง คอนสตรัคชั่น สต๊อค จำกัด

ทั้งนี้ บริษัท หัวฟง คอนสตรัคชั่น สต๊อค จำกัด เดิมชื่อ บริษัท เซิงฟุเอ็นเตอร์ไพรส์ประเทศไทย และเปลี่ยนชื่อ เป็น บริษัท ไชน่าอาร์คิเทคแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด จดทะเบียนก่อตั้ง วันที่ 5 มิ.ย. 2543 ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท จำหน่ายไม้แปรรูป ที่ตั้งเลขที่ 341/72 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ มีนายสุวิเชียร ผ่องนัยเลิศ นายเกอ จื้อหลิน นายหยาง จิน เหลียง และนายหวาง จือ กวง เป็นกรรมการ

นายจัง ชวน ฟัง และ นายสุวิเชียร ผ่องนัยเลิศ ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ร่วมกับนายฉัตรชัย วีระเมธากุล นักธุรกิจอสังหาฯ ชื่อบริษัท กว่างเซี่ย พัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด บริษัทนี้ก่อตั้งวันที่ 8 ก.ค. 2548 ทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท ประกอบธุรกิจพัฒนาที่ดิน ซื้อขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง รับเหมาก่อสร้างอาคารและงานโยธาต่าง ๆ ทุกชนิด ที่ตั้งเลขที่ 333 หมู่ที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา กรุงเทพฯ (ที่ตั้งเดียวกับ บริษัท ไชน่า จงต้าฯ และบริษัท เอส เอ็ม เอ ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป) ผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ บริษัท ศิริเมธีกุล จำกัด 499,998 หุ้น (ของเครือญาตินายฉัตรชัย) บริษัท เอส เอ็ม เอ ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป 1,499,995 หุ้น มีนายจัง ชวน ฟัง นายนครินทร์ วีระเมธีกุล นายฉัตรชัย วีระเมธีกุล นายสุวิเชียร ผ่องนัยเลิศ และนายพัน สิง หมิง เป็นกรรมการ (นายฉัตรชัยได้รับแต่งตั้งเป็นบอร์ดการเคหะฯระหว่างวันที่ 9 ธ.ค. 2546 ลาออกวันที่ 19 เม.ย. 2548 และเป็นพี่ชายของนายวีระชัย วีระเมธากุล อดีตกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี)

ทั้งหมดคือธุรกิจของนายสุวิเชียร ตัวละครเอก บริษัท ไชน่า หัวฟง คอนสตรัคชั่น (ไทยแลนด์) จํากัด คดีบ้านเอื้ออาทร

Cr : https://www.isranews.org/article/isranews/93878-repoer06-26.html

- Advertisement -