เปิดตัว บ.สร้างศูนย์กระจายสินค้าฯประชารัฐน่าน 49 ล.-ยันงานตึกไร้ปัญหา เรื่องรถไปดูเอาเอง!

51

“….การดูแลรักษาทรัพย์สิน สํานักงานพัฒนาชุมจังหวัดน่าน ได้จัดหาผู้นอนเฝ้าเวรยาม เป็นประจําทุกคืน ในส่วนครุภัณฑ์รถยนต์ ได้มอบหมายให้พนักงานขับรถยนต์ ของสํานักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดน่าน อุ่นเครื่องและบํารุงรักษาตามระยะเวลาที่กําหนด.. ปัจจุบันรถยนต์มีสภาพดีและพร้อมใช้งาน สามารถนําไปใช้ในงานราชการได้…”

ภาพชุดหลักฐานใหม่เกี่ยวกับงานก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าด้านวัตกรรมเกษตรปลอดภัย ประชารัฐ จังหวัดน่าน ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นก่อสร้างเมื่อปี 2560 เพิ่มเติม จากแหล่งข่าวในพืนที่จังหวัดน่าน เป็นป้ายชื่อแสดงรายละเอียดการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง ระบุว่า โครงการนี้ เป็นของจังหวัดน่าน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน ผู้รับจ้าง คือ บริษัท แปดริ้วเครื่องเย็นเชียงใหม่ (1994) จำกัด กำหนดระยะเวลาเริ่มต้นสัญญา 21 ส.ค.2560 สิ้นสุดสัญญา 6 มิ.ย.2561 รวม 290 วัน และภาพรถกระบะ บรรทุกสินค้า ในโครงการที่การจัดซื้อมานานแล้ว และถูกนำไปจอดไว้ตามบ้านพักเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดน่านเพื่อรอการก่อสร้างอาคารที่ยังไม่แล้วเสร็จ

คือ ข้อมูลล่าสุดที่สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) นำมาเสนอให้สาธารณชนได้รับทราบไปแล้ว เกี่ยวกับประเด็นตรวจสอบโครงการก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าด้านวัตกรรมเกษตรปลอดภัย ประชารัฐ จังหวัดน่าน ที่ตั้งอยู่บริเวณตำบลถืมตอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ซึ่งใช้งบประมาณกว่า 49 ล้านบาท ว่า นับตั้งแต่ก่อสร้างเสร็จในช่วงกลางปี 2561 จนถึงปัจจุบันศูนย์กระจายสินค้าแห่งนี้ยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้

ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท แปดริ้วเครื่องเย็นเชียงใหม่ (1994) จำกัด ผู้รับจ้างงานก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าด้านวัตกรรมเกษตรปลอดภัย ประชารัฐ จังหวัดน่าน วงเงิน 49 ล้านบาท นั้น

จากการตรวจสอบพบว่า จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2537 ทุน 50 ล้านบาท ตั้งอยู่เลขที่ 223 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ปรากฎชื่อ นาย สมศักดิ์ เกียรติฉวีพรรณ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจและผู้ถือหุ้นใหญ่ ( ณ 30 เมษายน 2562)

ขณะที่ นายสมศักดิ์ เกียรติฉวีพรรณ ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ยืนยันสำนักข่าวอิศรา ว่า การดำเนินงานก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าด้านวัตกรรมเกษตรปลอดภัย ประชารัฐ จังหวัดน่าน ที่บริษัท แปดริ้วเครื่องเย็นเชียงใหม่ (1994) จำกัด เป็นผู้รับจ้างนั้น ผ่านการตรวจรับมอบงานไปเรียบร้อยแล้ว

ส่วนขั้นตอนการก่อสร้างนั้น นายสมศักดิ์ กล่าวยอมรับว่ามีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นบ้าง แต่ปัญหาส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากบริษัท มาจากทางราชการเอง อาทิ การสั่งให้มีการแก้ไขแบบแปลนงาน ส่งผลทำให้งานก่อสร้างมีความล่าช้า และยังมีปัญหาอีกหลายเรื่อง จนท้ายที่สุดบริษัทต้องถูกปรับเงินเป็นจำนวนกว่า 4 ล้านบาท แต่บริษัทฯ ก็ไม่ได้ติดใจอะไร เพราะมีความตั้งใจที่จะเข้ามาทำงานนี้เพื่อช่วยเหลือราชการและเกษตรกร ขณะที่ผลงานที่ทำเสร็จก็เรียบร้อยดีไม่มีปัญหาอะไร ในช่วงที่ดำเนินงานก่อสร้างมีเจ้าหน้าที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เข้ามาติดตามตรวจสอบการดำเนินงานอยู่เป็นระยะๆ ด้วย

เมื่อถามว่า ส่งมอบงานให้ราชการไปเมื่อไร นายสมศักดิ์ ตอบว่า “มีการขอขยายระยะการดำเนินงานออกไปได้เพิ่มมาอีก 30 วัน จากที่ขอไป 4 เดือน เมื่อครบเวลาจากนั้นก็มีการส่งมอบงานไป มีคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ส่วนเหตุผลที่ว่าทำไมปัจจุบันถึงยังไม่สามารถเปิดใช้ศูนย์ฯ ได้ อันนี้ผมไม่ทราบต้องไปสอบถามกับทางหน่วยงานราชการเอง”

เมื่อถามว่า ในสัญญาการก่อสร้างงาน มีเรื่องการจัดซื้อรถกระบะบรรทุกสินค้า รวมอยู่ด้วยหรือไม่ นายสมศักดิ์ ตอบว่า “บริษัท แปดริ้วเครื่องเย็นเชียงใหม่ฯ รับจ้างงานแค่ก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าเท่านั้น ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อรถกระบะ บรรทุกสินค้า เป็นงานของเอกชนรายอื่น”

เมื่อถามว่า ทราบหรือไม่ว่ารถกระบะบรรทุกสินค้า จัดซื้อมาเมื่อไร นายสมศักดิ์ ตอบว่า “เท่าที่ได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ของบริษัท ทราบว่า รถกระบะบรรทุกสินค้า มีการจัดซื้อมานานแล้ว ตั้งแต่ช่วงกลางของงานก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้า ส่วนขั้นตอนการจัดซื้อเป็นอย่างไร คุณภาพรถเป็นอย่างไร เก็บความเย็นได้หรือไมม่ สื่อมวลชนคงจะต้องไปติดตามตรวจสอบข้อมูลเอาเอง”

รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 10 พ.ย.2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน ได้เผยแพร่รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานศูนย์กระจายสินค้านวัตกรรมเกษตรปลอดภัย น่าน

ระบุว่า ศูนย์กระจายสินค้านวัตกรรมเกษตรปลอดภัย จังหวัดน่าน ตั้งอยู่บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ 8 ตำบลถืมตอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ได้รับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2560 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) ดำเนินการแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน งวดสุดท้าย เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ภายในศูนย์ฯ มีอาคารศูนย์จำหน่ายสินค้า อาคารผลิตและตกแต่ง และอาคารศูนย์รวมรวมและกระจายสินค้าพร้อมครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง มีความคืบหน้าในการดำเนินงาน ดังนี้

1. หลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 – 30 กันยายน 2562

มีการตรวจสอบการดำเนินงานฯ ของหน่วยงานผู้มีหน้าที่ตรวจสอบ และได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบ โดยอยู่ระหว่างการดำเนินการโอนทรัพย์สินของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอบบน 2 จังหวัดน่าน ได้เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากศูนย์กระจายสินค้า โดยได้สนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์กระจายและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนน เพื่อเป็นวิสาหกิจชุมชนที่จะเข้ามาใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน โครงการและบริหารศูนย์กระจายสินค้าฯ ตามมติของคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐจังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 และอยู่ในขั้นตอนรอการโอนทรัพย์สินให้ครบทั้งหมด รวมทั้งเตรียมส่งมอบทรัพย์สินและใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน

2. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ถึงปัจจุบันมีความคืบหน้าในการดำเนินงาน ดังนี้

2.1 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีมติเห็นชอบโอนทรัพย์สินจากโครงการทั้งหมด ให้กรมการพัฒนาชุมชน เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 แจ้งมติให้จังหวัดทราบเพื่อดำเนินการ ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการทางธุรการเพื่อโอนทรัพย์สินจากกลุ่มจังหวัดให้กรมการพัฒนาชุมชน

2.2 วิสาหกิจชุมชนศูนย์กระจายและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน แจ้งความประสงค์ขอยืมครุภัณฑ์ทั้งหมด และประสงค์ขอเช่าอาคารศูนย์กระจายสินค้านวัตกรรมเกษตรปลอดภัยเพื่อดำเนินกิจกรรม คัด แยก บรรจุ ตัดแต่ง แสดง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลผลิตเกษตรปลอดภัย ซึ่งกรมการพัตนาชุมชนจะดำเนินการให้วิสาหกิจชุมชนศูนย์กระจายและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนน่าน ยืมครุภัณฑ์ทั้งหมดได้ ก็ต่อเมื่อกรมการพัฒนาชุมชนได้รับโอนทรัพย์สินที่ได้มาจากโครงการฯ ทั้งหมด จากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2แล้ว

2.3 กรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการขอใช้อาคารราชพัสดุ ศูนย์กระจายสินค้านวัตกรรมเกษตรปลอดภัย จากกรมธนารักษ์ อยู่ในขั้นตอนที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่านทำแผนที่การใช้ประโยชน์ ก่อนส่งเรื่องขออนุมัติไปที่กรมธนารักษ์ (ขอใช้พื้นที่เกิน 1 ไร่ เป็นอำนาจของอธิบดีกรมธนารักษ์ในการพิจารณาอนุมัติ)

3. การใช้ประโยชน์จากศูนย์กระจายสินค้านวัตกรรมเกษตรปลอดภัย

3.1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์กระจายและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนน่านมีแผนธุรกิจพร้อมที่จะดำเนินการได้ทันที

3.2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์กระจายและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนน่าน จะเข้าดำเนินกิจการในศูนย์กระจายสินค้าและนวัตกรรมเกษตรปลอดภัย ได้ก็ต่อเมื่อ

1) กรมธนรักษ์อนุมัติให้กรมการพัฒนาชุมชนใช้อาคาร ตาม ข้อ 2.3 และอนุมัติให้วิสาหกิจชุมชนศูนย์กระจายฯ เช่าอาคารตามที่ได้ขอเช่าไปแล้ว

2) วิสาหกิจชุมชนศูนย์กระจายฯ ได้รับอนุมัติให้ยืมครุภัณฑ์รถยนต์ ครุภัณฑ์ตามข้อ 2.2แล้ว

4. การดูแลรักษาทรัพย์สิน สํานักงานพัฒนาชุมจังหวัดน่าน ได้จัดหาผู้นอนเฝ้าเวรยาม เป็นประจําทุกคืน ในส่วนครุภัณฑ์รถยนต์ ได้มอบหมายให้พนักงานขับรถยนต์ ของสํานักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดน่าน อุ่นเครื่องและบํารุงรักษาตามระยะเวลาที่กําหนด

ปัจจุบันรถยนต์มีสภาพดีและพร้อมใช้งาน สามารถนําไปใช้ในงานราชการได้

ทั้งนี้การดําเนินงานดังกล่าว มีความจําเป็นดําเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ ของทางราชการ ซึ่งหน่วยงานผู้รับผิดชอบได้การดําเนินงานเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์จากศูนย์ฯ ในแต่ละขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ประชาชนจะได้ใช้ศูนย์กระจายสินค้า นวัตกรรมเกษตรปลอดภัยเป็นกลไกในการสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ภาคเกษตร เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย เพิ่มช่องทางการตลาดแก่สินค้าเกษตรและสินค้า OTOP ในต้นปีงบประมาณ 2564 นี้

Credit : https://www.isranews.org/article/isranews/93407-repoer0963.html

- Advertisement -