ตามไปดู บ.ตัวแทนยี่ห้อธงตง คู่เทียบสเปกรถบัส 504 ล. พบเป็นโรงซ่อมบำรุงยานพาหนะทหาร

523

“…จากการติดต่อพนักงานบริษัทฯ เพื่อสอบถามข้อมูลการเป็นตัวแทนรถ ยี่ห้อ ZHONGTHONG และการเข้าไปมีส่วนรวมในกระบวนการจัดทำสเปกรถโดยสารปรับอากาศของกรมการขนส่งทหารบก (ขส.ทบ.) ได้รับแจงว่าไม่ทราบรายละเอียด และผู้บริหารไม่ได้อยู่ที่บริษัทฯ ด้วย จึงไม่สามารถตอบคำถามอะไรได้ อย่างไรก็ดี ในระหว่างการสอบถามข้อมูล ผู้สื่อข่าวสังเกตพบว่า ในโรงงานของบริษัทมียานพาหนะของทหารจอดอยู่หลายคัน ขณะที่พนักงานบริษัทฯ ให้ข้อมูลว่า ในบางวันจะมีนายทหารเข้ามาตรวจบริษัทและตรวจงานซ่อมบำรุงรถอยู่เป็นระยะๆ ….”

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานไปแล้วว่า ประเด็นตรวจสอบการจัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ปรับอากาศ แบบที่ 7 จำนวน 2 โครงการ (แบ่งการจัดซื้อ 2 โครงการ ) รวม 112 คัน วงเงิน 504 ล้านบาท ของกรมการขนส่งทหารบก (ขส.ทบ.) แบ่งเป็นการจัดซื้อซื้อ จำนวน 12 คัน ทำสัญญาวันที่ 28 พ.ค.2563 (สัญญาเลขที่ 35/2563) และการจัดซื้อ จำนวน 100 คัน ทำสัญญาวันที่ 8 มิ.ย.2563 (สัญญาเลขที่ 39/2563) ที่บริษัท อิทธิพรอิมปอร์ต จำกัด เป็นคู่สัญญา

บริษัท เพาว์เวอร์ พลัส คอร์ปอเรชัน จำกัด ซึ่งมีชื่อเป็น 1 ใน 3 บริษัท ในกระบวนการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ (สเปก) รถโดยสารปรับอากาศ แบบที่ 7 ในฐานะ ตัวแทน ยี่ห้อ DAEWOO ของกรมการขนส่งทหารบก (ขส.ทบ.) (อีก 2 บริษัท คือ บริษัท เอส.เอ.ออโต้บอดี้ เซอร์วิส จำกัด ในฐานะตัวแทน ยี่ห้อ ZHONGTHONG (ธงตง) และ บริษัท อิทธิพรอิมปอร์ต จำกัดในฐานะตัวแทนยี่ห้อฮีโน) มีที่ตั้งเป็นทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้นพักอาศัย และไม่มีสภาพเป็นร้านขาย อะไหล่รถยนต์และอุปกรณ์ ตามที่แจ้งวัตถุประสงค์ว่า ประกอบกิจการ ซื้อ-ขาย รถยนต์ อะไหล่รถยนต์และอุปกรณ์ และให้บริการงานซ่อมบำรุงรถยนต์ทุกประเภท ในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

จากการตรวจสอบข้อมูลการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เอส.เอ.ออโต้บอดี้ เซอร์วิส จำกัด ที่แจ้งไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พบว่า บริษัท เอส.เอ.ออโต้บอดี้ เซอร์วิส จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2544 ทุน 20 ล้านบาท ประกอบธุรกิจประกอบกิจการจำหน่ายระบบโทรทัศน์วงจรปิด และอุปกรณ์พร้อมติดตั้งบนยานพาหนะทุกประเภท

ตั้งอยู่เลขที่ 26/7 หมู่ที่ 5 ถนนศรีนครินทร์ ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ นายสมชาย วิชาญฤทธิกุล เป็นกรรมการและถือหุ้นใหญ่ 98.50% (ดูเอกสารประกอบ)

ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา รายงานว่า จากการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูล บริษัท เอส.เอ.ออโต้บอดี้ เซอร์วิส จำกัด ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ เลขที่ 26/7 หมู่ที่ 5 ถนนศรีนครินทร์ ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ พบว่า เป็นอาคารพาณิชย์ ประตูทางเข้าถูกปิด ไม่สามารถติดต่อใครภายในอาคารได้ (ดูรูปประกอบ)

จากการสอบถามชาวบ้านในพื้นที่ ได้รับทราบข้อมูลว่า บริษัทแห่งนี้ยังเปิดกิจการอยู่ มีพนักงานมาทำงานซ่อมบำรุงอยู่ แค่ปิดเพียงด้านหน้าของบริษัทไว้เท่านั้น

“บริษัทแห่งนี้เป็นบริษัทที่มีพื้นที่ใหญ่มาก และมีทางเข้าอีกด้านซึ่งติดถนนสำหรับนำรถเข้าไปซ่อมบำรุง” ชาวบ้านรายหนึ่งให้ข้อมูล

เมื่อผู้สื่อข่าว เดินทางไปติดต่อบริษัทฯ บริเวณทางเข้าอีกด้านหนึ่ง พบว่า มีรถบัสจากกองทัพบกจอดอยู่ (ดูภาพประกอบ)

จากการติดต่อพนักงานบริษัทฯ เพื่อสอบถามข้อมูลการเป็น ยี่ห้อ ZHONGTHONG และการเข้าไปมีส่วนรวมในกระบวนการจัดทำสเปกรถโดยสารปรับอากาศของกรมการขนส่งทหารบก (ขส.ทบ.) ได้รับแจงว่าไม่ทราบรายละเอียด และผู้บริหารไม่ได้อยู่ที่บริษัทฯ ด้วย จึงไม่สามารถตอบคำถามอะไรได้

อย่างไรก็ดี ในระหว่างการสอบถามข้อมูล ผู้สื่อข่าวสังเกตพบว่า ในโรงงานของบริษัทมียานพาหนะของทหารจอดอยู่หลายคัน

ขณะที่พนักงานบริษัทฯ ให้ข้อมูลว่า ในบางวันจะมีนายทหารเข้ามาตรวจบริษัทและตรวจงานซ่อมบำรุงรถอยู่เป็นระยะๆ

ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา จึงได้ทิ้งนามบัตรเอาไว้ก่อนจะเดินทางกลับ

Credit : https://www.isranews.org/article/isranews/92920-Armyy036.html

- Advertisement -