เสนอต่ำกว่าราคากลาง 8.3 แสน! ไส้ใน วธ.จ้าง บ.ป้ายแดง ทำหีบ โกศ ฉัตรตั้ง พระราชทาน 479 ล.

79

“….ในฐานข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภาครัฐ ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดการเสนอราคาแข่งขันงานของเอกชน ทั้ง 5 ราย เอาไว้ จึงทำให้ไม่ทราบรายละเอียดส่วนนี้ ..ต่อมาวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้เผยแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเครื่องเกียรติยศประกอบศพในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน (เช่น หีบ โกศ ฉัตรตั้ง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 บริษัท เอ็ม อาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ชนะ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 479,321,800 บาท หรือ ต่ำกว่าราคากลางที่ตั้งไว้ 480,159,600 บาท เป็นจำนวนเงิน 837,800 บาท…”

“บริษัทดังกล่าวแจ้งขอถอนเรื่องร้องขอความเป็นธรรมออกไปแล้ว และทราบว่าอาจจะมีการยื่นฟ้องต่อศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลางแทน อย่างไรก็ตามในฐานะ รมว.วัฒนธรรม เห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นสิทธิ์ที่เขาสามารถทำได้ ในส่วนของกระทรวงได้สั่งการให้มีการตรวจสอบคุณภาพงานให้ได้มาตรฐาน พร้อมย้ำด้วยว่า ทุกขั้นตอนจะต้องดำเนินการอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบของกฎหมาย”

คือ คำชี้แจงล่าสุด ของ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม ที่ให้กับสำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ต่อกรณีการตรวจสอบพบข้อมูลการดำเนินงานโครงการจัดประกวดราคาคัดเลือกเอกชนเข้ามารับงานจ้างทำของของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จำนวน 2 โครงการ คือ 1.จ้างทำเครื่องเกียรติยศประกอบศพในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน (เช่น หีบ โกศ ฉัตรตั้ง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงิน 479,321,800 บาท และ 2. จัดทำโต๊ะหมู่พร้อมอุปกรณ์ สำหรับภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่สำนักพระราชวังมอบหมายเพิ่มเติม จำนวน 78 ชุด วงเงิน 6,622,200 บาท ซึ่งปรากฎชื่อ บริษัท เอ็ม อาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่เพิ่งจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ ไม่กี่เดือนเป็นผู้ชนะทั้ง 2 โครงการ

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม/ภาพจาก https://www.m-culture.go.th/th/article_view.php?nid=27126

และมีข้อมูลปรากฎก่อนหน้านี้ว่า บริษัทผู้ที่ร่วมแข่งขันประกวดราคา ทำหนังสือขอความเป็นธรรม ขอให้ตรวจสอบ การจัดจ้างจัดทำเครื่องเกียรติยศประกอบศพในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน (เช่น หีบ โกศ ฉัตรตั้ง) จำนวน 27 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 เนื่องจากเห็นว่า ไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และไม่เป็นธรรมต่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน

ทั้งนี้ ข้อมูลในส่วนโครงการจ้างทำเครื่องเกียรติยศประกอบศพในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน (เช่น หีบ โกศ ฉัตรตั้ง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงิน 479,321,800 บาท นั้น

ก่อนหน้านี้ สำนักข่าวอิศรา นำข้อมูลมาเสนอไปแล้วว่า เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้เผยแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเครื่องเกียรติยศประกอบศพในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน (เช่น หีบ โกศ ฉัตรตั้ง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีคัดเลือก ระบุชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอ็ม อาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 479,321,800 บาท

ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระบุว่า บริษัท เอ็ม อาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ทุน 3 ล้านบาท ตั้งอยู่เลขที่ 188/240 หมู่ที่ 7 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี แจ้งประกอบธุรกิจ รับจ้างทำของขายไม้เฟอร์นิเจอร์ ปรากฎชื่อ นาย มีชัย เลิศจตุรภัทร นาง รัศมี สังข์ทอง เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ นาย มีชัย เลิศจตุรภัทร ถือหุ้นใหญ่สุด บริษัท เอ็ม อาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด นำส่งข้อมูลงบการเงินแสดงผลประกอบการธุรกิจ ณ 31 ธันวาคม 2562 แจ้งว่าไม่มีรายได้ มีค่าใช้จ่ายในการ 9,560 บาท ขาดทุนสุทธิ 9,560 บาท

หากนับช่วงระยะเวลา จะพบว่า บริษัท เอ็ม อาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพิ่งจดทะเบียนจัดตั้งได้แค่ 2 เดือนเศษเท่านั้น ก่อนจะได้รับงานว่าจ้างสัญญานี้

ขณะที่ ตัวแทนบริษัท เอ็ม อาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ชี้แจงสำนักข่าวอิศรา ว่า “ถ้ากระทรวงประกาศว่าจริง ก็แปลว่าได้จริง เคยทำงานมาก่อนแล้ว รับงานต่างๆมาก่อน แต่เพิ่งมาจดทะเบียน มันเป็นงานฝีมือ พวกศิลปิน เขาไม่ค่อยจดทะเบียนบริษัทกันหรอก และที่จดก็เพื่อให้ครบกระบวนการเฉยๆ มันเป็นงานที่ทำเพื่อชาติ เพื่อศิลปะ เราภูมิใจที่ได้ทำ และเราตั้งใจทำ มันเป็นงานที่จะอยู่ไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานได้เห็นกัน”

“สามารถเช็คได้เลยว่างานดีไหม หรือจะเช็คที่กระทรวงก็ได้ ทุกอย่างก็ลงไว้หมดแล้ว การเสนอราคาหรืออะไรต่างๆ มันไม่ใช่เรื่องที่จะชี้แจง เพราะมันนานมาแล้ว และไม่ได้ต้องการป่าวประกาศให้ใครรู้ แค่ทำแล้วมีความสุขและสบายใจก็พอ ถึงไม่ประกาศกระทรวงก็ประกาศอยู่ดี ไปดูที่กระทรวงก็ได้” ตัวแทนบริษัทฯ ระบุ

ล่าสุด สำนักข่าวอิศรา สืบค้นข้อมูลขั้นตอนการประกวดราคางานโครงการจ้างทำเครื่องเกียรติยศประกอบศพในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน (เช่น หีบ โกศ ฉัตรตั้ง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงิน 479,321,800 บาท ปรากฎรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ใช้วิธีการประกวดราคาประเภทคัดเลือก ตั้งวงเงินงบประมาณ 485,763,800 บาท กำหนดราคากลาง 480,159,600 บาท สืบราคาจากเอกสาร 3 ราย คือ 1. บริษัท เอ็ม อาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ผู้ชนะ) 2. บริษัท ศิวาชัย จำกัด และ 3. บริษัท แปซิฟิก มารีน เซอร์วิส จำกัด (ดูเอกสารประกอบ)

2. มีเอกสาร 5 ราย เข้ามาติดต่อรับ/ซื้อซอง คือ 1. บริษัท แปซิฟิก มารีน เซอร์วิส จำกัด 2. บริษัท สิริประดิษฐ์ จำกัด 3. บริษัท สุริยา คอฟฟิน จำกัด 4. บริษัท เอ็ม อาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ 5. บริษัท ศิวาชัย จำกัด และเอกชนทั้ง 5 ราย ยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 17 ก.พ. 2563 (ดูเอกสารประกอบ)

ทั้งนี้ ในฐานข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภาครัฐ ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดการเสนอราคาแข่งขันงานของเอกชน ทั้ง 5 ราย เอาไว้ จึงทำให้ไม่ทราบรายละเอียดส่วนนี้

ต่อมาวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้เผยแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเครื่องเกียรติยศประกอบศพในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน (เช่น หีบ โกศ ฉัตรตั้ง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 บริษัท เอ็ม อาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ชนะ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 479,321,800 บาท หรือ ต่ำกว่าราคากลางที่ตั้งไว้ 480,159,600 บาท เป็นจำนวนเงิน 837,800 บาท (ดูเอกสารประกอบ)

3. สำหรับข้อมูลเอกชน 4 ราย ที่ยื่นซองแข่งขันเสนอราคากับบริษัท เอ็ม อาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในฐานข้อมูลออนไลน์ มีดังนี้

บริษัท แปซิฟิก มารีน เซอร์วิส จำกัด จดทะเบียนจัดตั้ง 11 เมษายน 2537 ทุน 1,000,000 บาท ตั้งอยู่เลขที่ 1184/12 ซอยสาธุประดิษฐ์ 20 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร แจ้งประกอบกิจการบริการทางด้านพิธีศุลกากร ปรากฎชื่อ นางสาวธัญพร ภู่ทอง นางสาว อัชพร คูหาภินันทน์ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ณ 30 เมษายน 2563 นางสาว ธัญพร ภู่ทอง ถือหุ้นใหญ่สุด

บริษัท สิริประดิษฐ์ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้ง 13 กุมภาพันธ์ 2562 ทุน 2,000,000 บาท ตั้งอยู่เลขที่ 54/26 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร แจ้งประกอบธุรกิจร้านขายปลีกสินค้าใหม่อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทื่อื่น ปรากฎชื่อ นาย พรชัย วุฒิวงศษนันท์ นาง จิตสุภา ติยะสุวรรณ นางสาว จุฑามาศ แสดงหาญ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ณ 13 สิงหาคม 2563 นาย พรชัย วุฒิวงศษนันท์ ถือหุ้นใหญ่สุด

บริษัท สุริยา คอฟฟิน จำกัด จดทะเบียนจัดตั้ง 10 พฤษภาคม 2555 ทุน 5,000,000 บาท ตั้งอยู่เลขที่ 122/1 หมู่ที่ 8 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี แจ้งประกอบธุรกิจ บริการด้านธุรกิจอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ปรากฎชื่อ นาย สมชาย สุริยเสนีย์ นาย รัฐวิชญ์ สุริยเสนีย์ นาย วีรพล สุริยเสนีย์ นาง ริญญารัตน์ สุริยเสนีย์ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ณ 24 กรกฎาคม 2563 นาย รัฐวิทชย์ สุริยเสนีย์ ถือหุ้นใหญ่สุด

บริษัท ศิวาชัย จำกัด จดทะเบียนจัดตั้ง 12 เมษายน 2544 ทุน 10,000,000 บาท ตั้งอยู่เลขที่ 1/45-48 หมู่ที่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร แจ้งประกอบธุรกิจ รับเหมาก่อสร้าง ปรากฎชื่อ นาย ศุภพรพงษ์ ชวนบุญ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ณ 30 เมษายน 2561 นาย ศุภพรพงษ์ ชวนบุญ ถือหุ้นใหญ่สุด

ส่วนเอกชนรายใด ที่เป็นผู้ทำหนังสือขอความเป็นธรรม ขอให้ตรวจสอบ การจัดจ้างจัดทำเครื่องเกียรติยศประกอบศพในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน (เช่น หีบ โกศ ฉัตรตั้ง) จำนวน 27 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 เนื่องจากเห็นว่า ไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และไม่เป็นธรรมต่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน

สำนักข่าวอิศรา จะติดตามตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกมานำเสนอให้สาธารณชนได้รับทราบกันต่อไป

Credit : https://www.isranews.org/article/isranews/92624-investigative00-13.html

- Advertisement -