ทรัพย์สิน 67 ล.‘ณกรณ์’ผู้ว่าการยางฯป้ายแดง-มีพระเครื่องรวมคู่สมรส 7 องค์ 39 ล.

35

เปิดทรัพย์สิน 67.4 ล้าน ‘ณกรณ์ ตรรกวิรพัท’ ผู้ว่าการยางฯป้ายแดง ถือครองพระเครื่อง 3 องค์ 3 ล้าน ‘อนงคสิริ’ คู่สมรส มีพระเครื่อง 4 องค์ 36 ล้าน เครื่องประดับอื้อ ทำธุรกิจผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป รายได้ล่าสุด 1.1 ล้าน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงหลายราย รายชื่อที่น่าสนใจ นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท กรณีเข้ารับตำแหน่ง ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2563

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท แจ้งมีทรัพย์สิน 16,342,571 บาท ได้แก่ เงินฝาก 123,397 บาท เงินลงทุน 520,979 บาท ที่ดิน 9.5 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 2 ล้านบาท สิทธิและสัมปทาน 1,198,194 บาท ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 3 ล้านบาท มีหนี้สิน 4,400,486 บาท (เป็นเงินกู้จากธนาคารกรุงไทย และสหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย)

แจ้งมีรายได้ต่อปี (โดยประมาณ) 970,825 บาท เป็นเงินเดือนทั้งหมด มีรายจ่ายรวม 960,514 บาท เป็นค่าอุปโภคบริโภค 3.6 แสนบาท ค่าประกันชีวิต 137,993 บาท ค่าผ่อนบ้าน 392,400 บาท กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 130,121 บาท

ส่วน น.ส.อนงคสิริ กุลกำม์ธร คู่สมรส แจ้งมีทรัพย์สิน 51,029,395 บาท ได้แก่ เงินฝาก 1,469,395 บาท เงินลงทุน 2 แสนบาท ยานพาหนะ 7.3 แสนบาท ทรัพย์สินอื่น 48,630,000 บาท ไม่มีหนี้สิน

แจ้งมีรายได้ต่อปี (โดยประมาณ) 1 ล้านบาท เป็นรายได้จากการประกอบธุรกิจทั้งหมด มีรายจ่ายรวม 773,000 บาท เป็นค่าอุปโภคบริโภค 3.6 แสนบาท ค่าประกันชีวิต 25,000 บาท ส่วนบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีรายจ่ายรวม 167,000 บาท เป็นค่าเทอม

รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 67,421,987 บาท มีหนี้สิน 4,400,486 บาท

ทรัพย์สินที่น่าสนใจ นายณกรณ์ แจ้งถือครองใบตอบรับการสอบสวนสิทธิ์ เลขที่ 279 ระวางที่ 5243 II 4048 เพชรบูรณ์ ได้มาเมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2558 เนื้อที่ 12-3-25 ไร่ มูลค่า 1.5 ล้านบาท

ส่วนทรัพย์สินอื่นที่น่าสนใจ น.ส.อนงคสิริ คู่สมรส แจ้งถือครองเครื่องประดับ นาฬิกาหลายรายการ นอกจากนี้ยังมีทองคำ หนัก 41 บาท ได้มาระหว่างปี 2540-2555 รวมมูลค่า 1,230,000 บาท มีพระเครื่อง 4 องค์ ได้มาระหว่างปี 2540-2555 รวมมูลค่า 36 ล้านบาท ขณะที่นายณกรณ์ มีพระเครื่อง 3 องค์ ได้มาเมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2554 รวมมูลค่า 3 ล้านบาท

ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2563 พบว่า น.ส.อนงคสิริ เป็นกรรมการบริษัทอย่างน้อย 1 แห่ง ได้แก่ บริษัท มั่นใจมาก จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 8 ต.ค. 2553 ทุนปัจจุบัน 1 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ 147/3 ซ.ลาดพร้าว 23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. แจ้งประกอบผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป แจ็คเก็ต ของชำร่วยทุกชนิด ปรากฏชื่อ น.ส.อนงคสิริ กุลกำม์ธร และ น.ส.ธนวรรณ กุลกำม์ธร เป็นกรรมการ

แจ้งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี 2562 มีรายได้รวม 1,135,580 บาท รายจ่ายรวม 969,241 บาท กำไรสุทธิ 166,338 บาท

สำหรับนายณกรณ์ ระหว่างปี 2559-2563 ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย ระหว่างปี 2559 ดำรงตำแหน่งกรรมการโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต และกรรมการองค์การสะพานปลา รวมถึงผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท ไบรท์ จำกัด (มหาชน) ส่วน น.ส.อนงคสิริ ระบุว่า เป็นกรรมการผู้จัดการ High Confidence Co., Ltd

หมายเหตุ : ภาพประกอบนายณกรณ์ จาก https://medias.thansettakij.com/

Credit : https://www.isranews.org/article/isranews-news/92395-isranews-447.html

- Advertisement -