‘วิชา’ส่งรายงานปฏิรูปยุติธรรมให้นายกฯ-ชงทบทวนร่าง พ.ร.บ.ตำรวจฟื้นความเชื่อมั่นองค์กร

30

‘วิชา’เตรียมส่งรายงานปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้นายกรัฐมนตรีพิจารณา พร้อมเสนอทบทวน ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจ ที่ผ่านมติ ครม.แล้ว หลังพบรายละเอียดขัดเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ เชื่อร่างเดิมฉบับ ‘มีชัย ฤชุพันธุ์’ ช่วยฟื้นองค์กรตำรวจให้กลับมีความน่าเชื่อถือ

สำนักข่าวอิศรา (www.isaranews.org ) รายงานว่า เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2563 นายวิชา มหาคุณ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย กรณีคำสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในความสนใจของประชาชน ที่ได้พิจารณากรณีที่อัยการสั่งไม่ฟ้องคดีนายวรยุทธ อยู่วิทยา หรือ บอส ที่ขับรถชนตำรวจเสียชีวิต ปี 2555 เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมกรรมการนัดสุดท้ายเพื่อนำข้อมูลการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ก่อนนำเสนอนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 1 ต.ค.2563

นายวิชา กล่าวว่า ในวันนี้จะเป็นการประชุมเพื่อสรุปรายงานแนวทางปฏิรูปกฎหมายของคณะกรรมการชุดตามหาความจริงฯ เกี่ยวกับแนวทางและข้อเสนอแนะ ก่อนจะนำเสนอรายงานให้นายกรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ โดยบทสรุปจะมีเนื้อหาประมาณ 40-50 หน้า มีแนวทางของคณะกรรมการเสนอกฎหมายเร่งด่วน 2 ฉบับ คือ ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

นายวิชากล่าวต่อว่า โดยเฉพาะ ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจ ที่มีต้นตอมาจากการปฏิรูปตำรวจ ที่มี พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ เป็นประธาน และส่งต่อให้คณะกรรมการกฤษฎีกาชุดพิเศษ โดยมีนายนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ร่างกฎหมาย พ.ร.บ.ฉบับนี้ขึ้นมา ต่อพอถึงขั้นตอนเสนอต่อคณะรัฐมนตรี กลับมีความผันแปรเนื่องจากทางตำรวจได้นำไปเปลี่ยนแปลง ทำให้ร่างกฎหมายฉบับนี้ไม่ตรงตามรัฐธรรมนูญ ในหลายส่วนที่ทำให้เจตนารมณ์ของกฎหมายเปลี่ยนไป เช่น ตำรวจพนักงานสอบสวน ที่ร่างเดิมได้กำหนดให้ขึ้นตรงกับผู้บัญชาการสอบสวน แต่มีการเปลี่ยนให้ขึ้นตรงกับสายผู้บังคับบัญชาแบบเดิม ทำให้เกิดการแทรกแซงครอบงำได้ง่าย ไม่มีเอกภาพ และเรื่องของการเลื่อนตำแหน่ง ที่ยังยึดอยู่ตามหลักการความอาวุโสตามลำดับชั้น ไม่สอดคล้องกับการปฏิรูปตำรวจ

“คณะกรรมการได้มีมติแล้วว่า จะขอให้นายกรัฐมนตรี นำเอาร่างกฎหมาย พ.ร.บ.ตำรวจ ฉบับเดิมที่เป็นฉบับปฏิรูปกลับมาใหม่ โดยให้ถอนร่างที่คณะรัฐมนตรีได้ผ่านมติไปแล้ว โดยเรื่องนี้จะเป็นเรื่องใหญ่ ตามปกติแล้วจะไม่เปลี่ยนมติคณะรัฐมนตรี แต่คณะกรรมการยืนยันอย่างเด็ดขาดที่สุดแล้วว่า เห็นสมควรนำร่างของอาจารย์มีชัยกลับมา ซึ่งดีที่สุดในกฎหมายของตำรวจ โดยวันนี้จะประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอให้นายกรัฐมนตรีต่อไป” นายวิชา กล่าว

นายวิชา กล่าวอีกว่า ในฐานะที่คณะกรรมการฯ ได้คลุกคลีตรวจสอบรอบด้านในคดีนายวรยุทธ อยู่วิทยา เห็นว่าไม่มีสิ่งใดที่เป็นหลักประกันของประชาชน และผู้ที่ไม่มั่นใจในกระบวนการยุติธรรม ฉะนั้นกฎหมายฉบับของนายมีชัย จะเป็นการฟื้นองค์กรตำรวจ ให้กลับมาเป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือ ทั้งนี้ก็แล้วแต่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาหรือไม่ ถ้าไม่พิจารณาก็ต้องชี้แจงให้ประชาชนรับทราบ โดยที่กฎหมายฉบับนี้จะต้องเขาไปพิจารณาในอีกหลายขั้นตอน คณะกรรมการฯยืนยันว่าต้องนำร่างของนายมีชัย กลับมาเพื่อให้เป็นการปฏิรูปโดยแท้จริง

ทั้งนี้ นายวิชา กล่าวถึงความคืบหน้าหลังการส่งรายงานคณะกรรมการฯตรวจสอบความจริงคดีนายวรยุทธ ให้กับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ว่า หลังจากส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และข้อมูลไปแล้ว จะต้องไปสอบสวนสืบสวนเพิ่ม ซึ่งถือว่าทุกหน่วยงานนั้นได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุด โดยเฉพาะ ป.ป.ท. ได้ประสานงานและหารือกับคณะกรรมการฯโดยตลอด

ผู้สื่อข่าวถามว่า ความคืบหน้าของหน่วยงานต่างๆนั้น ถือว่าเป็นที่น่าพอใจของคณะกรรมการหรือไม่ โดยเฉพาะกรณีดำเนินคดีกับนายวรยุทธและผู้ที่เกี่ยวข้อง นายวิชา กล่าวว่า เราคงจะไปตั้งใจอย่างนั้นไม่ได้ แต่คณะกรรมการก็ทำเท่าที่เราทำได้ ด้วยการให้คำปรึกษาแนะนำ โดยเฉพาะในกรณีที่เขาขัดข้อง หรือต้องการให้แนะนำอย่างไรเราก็ดำเนินการอย่างเต็มที่ แม้แต่สภาทนายความก็ได้ขอความอนุเคราะห์มา เพื่อขอให้ส่งสำนวนทั้งหมดไปให้ซึ่งทางคณะกรรมการก็ได้ส่งไปให้แล้ว

Credit : https://www.isranews.org/article/isranews/92394-isranewsess-2.html

- Advertisement -