(คลิป) อธิบดีดีเอสไอส่งลูกน้องสอบปมบุกรุกที่ดินวิทยาลัยเทคนิคถลาง จ.ภูเก็ต 100 ไร่

64

อธิบดีดีเอสไอส่งลูกน้อง รับหลักฐาน สอบปมบุกรุกที่ดินวิทยาลัยเทคนิคถลาง จ.ภูเก็ต 100 ไร่ คาดทำเป็นขบวนการ ใช้กรรมวิธีซับซ้อน ผอ.วิทยาลัยฯร้องถูกปักรั้วรุกล้ำ ทั้งที่เคยจ่ายเงินทดแทนให้ผู้ครอบครองไปแล้ว รับขาดผู้เชี่ยวชาญด้าน กม. แปรรูปแผ่นที่ ต้องให้ จนท.กรมป่าไม้ช่วย

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 14 กันยายน 2563 น.ส. กชกร บุษราภรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง และนางกาญจนา ตัณทราวัฒน์พันธ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง จ.ภูเก็ต ได้ส่งมอบเอกสารการจัดตั้งวิทยาลัยและพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้วิทยาลัยเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าบางขนุน มอบให้แก่นายเจตนา เหมมุน ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์ข้อมูลอาชญากรรมและการข่าว กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ และนายภัทรพล จิ๋วหนองโพธิ์ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งเป็นตัวแทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตามคำสั่งของ พ.ต.ท.กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม ตามคำร้องทุกข์ โดยมีนายจำรูญ เกิดดำ ประธานเครือข่ายอนุรักษ์พื้นที่อ่าวไทย-อันดามัน เป็นสักขีพยาน ต่อหน้านายศุภชัย สุกใส ผู้อำนวยการศูนย์ปราบปราม 4 ภาคใต้กรมป่าไม้ ทำหน้าที่หัวหน้าชุดพยัคฆ์ไพรภาคใต้

นางกาญจนา เปิดเผยว่า วิทยาลัยเทคนิคถลาง ได้รับอนุมัติให้ใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อปี 2540 เนื้อที่ 142 ไร่ 1 งาน 47 ตารางวา เพื่อใช้ในการจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 2 จัดการศึกษา ต่อมา ได้บริหารจัดการโดยแยกเป็นวิทยาลัยเทคนิคถลาง โดยที่กรมอาชีวศึกษาในสมัยนั้น ได้จ่ายเงินทดแทนผลอาสินให้แก่ผู้บุกรุกถือครองที่ดิน กว่า 1,528,800 บาท ไปแล้ว ต่อมา วิทยาลัยเทคนิคถลาง สำรวจพื้นที่พบว่ามีการบุกรุกถือครองพื้นที่วิทยาลัยเทคนิคถลาง ด้วยการลงหลักปักรั้วรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ของวิทยาลัยฯ โดยรั้วที่ปักได้รุกล้ำเข้ามาในพื้นที่วิทยาลัยประมาณ 100 ไร่ ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคถลาง จึงได้คิดโครงการทวงคืนพื้นที่ โดยใช้หัวเรื่องว่า “ป่าดิบชื้นคืนเกาะ” ตามแนวคิดที่จะอนุรักษ์พื้นที่ป่า ซึ่งมีต้นไม้ขนาดใหญ่ที่เหลืออยู่จำนวนมาก ให้อยู่คู่กับสิ่งปลูกสร้างของวิทยาลัยฯ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีโอกาสใช้พื้นที่อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยนายอดิศักดิ์ ชัชเวช ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภูเก็ต เป็นผู้ลงนามแต่งตั้งเครือข่ายมาช่วยวิทยาลัยเทคนิคถลาง ทวงคืนที่ดินซึ่งขณะดำเนินการล้อมรั้วและปลูกต้นไม้ ตามเงื่อนไขของกรมป่าไม้ ปรากฏว่าวิทยาลัยถูกคุกคามด้วยนานาวิธีการ ล่าสุดได้มีการร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงค์ธรรม ซึ่งวิทยาลัยไม่มีบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในข้อกฏหมายหรือความเชี่ยวชาญในการดำเนินการตามรูปรอยแผนที่ ที่ได้รับอนุญาตซึ่งวิทยาลัยฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากนายศุภชัย สุกใส ผู้อำนวยการศูนย์ปราบปราม4 กรมป่าไม้ มาดำเนินการลงหลักอ่านแปลพิกัดจากดาวเทียมมายังพื้นที่จริง

นายศุภชัย กล่าวว่า การมาช่วยวิทยาลัยเทคนิคถลาง รักษาพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นหน้าที่ของตนและวิทยาลัยก็ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของกรมป่าไม้โดยเฉพาะการที่จะต้องแจ้งกรมป่าไม้ว่าพื้นที่โดยรอบการได้รับอนุญาตมีการบุกรุกหรือไม่ ซึ่งวันนี้ได้ลงมาตรวจสอบแนวเขตและรูปรอยแผนที่ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ป่าเพื่อการจัดการศึกษาของวิทยาลัย หลังจากที่ได้ลงพิกัดในพื้นที่จริง ซึ่งจากการตรวจสอบวิทยาลัยได้ดำเนินการตามพิกัดที่ได้ดำเนินการกำหนดจุดไว้ให้ ส่วนมีผู้ใช้เอกสารสิทธิยื่นเรื่องแก่วิทยาลัยเพื่อเข้าครอบครองพื้นที่ได้ประสานกับผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์ข้อมูลอาชญากรรมและการข่าว กรมสอบสวนคดีพิเศษ และได้ชี้ประเด็นให้เห็นถึงที่มาที่ไปของเอกสารแล้วว่าชอบหรือไม่

นายเจตนา ผอ.ส่วนวิเคราะห์ข้อมูลอาชญากรรมฯ กล่าวว่าอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้มอบหมายให้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อช่วยเหลือวิทยาลัยเทคนิคถลาง ตามคำร้องทุกข์ ซึ่งหลังจากที่ได้รับมอบเอกสารหลักฐานและตรวจสอบในพื้นที่ในเบื้องต้น พบว่ามีขบวนการต่างๆที่มีความซับซ้อนน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งจะได้รวบรวมข้อมูลและเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้รายงานเสนอต่ออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อพิจารณาสั่งการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

ขณะที่ นายจำรูญ กล่าวว่าจากการที่เป็นครูใหญ่เก่าและได้รับการแต่งตั้งให้มาช่วยวิทยาลัย รู้สึกว่าวิทยาลัยถูกคุกคาม กลุ่มบุคคลที่มีอิทธิพลใช้เอกสารที่น่าจะไม่ชอบด้วยกฏหมายเรียกร้องบุกรุกพื้นที่วิทยาลัย บางรายได้รับเงินเยี่ยวยาจากกรมอาชีวะในสมัยนั้นไปแล้ว แต่มีผู้อื่นเข้ามายึดถือครอบครองพื้นที่อีกเมื่อตัวเองเจ็บป่วยไม่สามารถดำเนินการครอบครองได้ก็ให้บุคคลอื่นที่อาจจะมีความสัมพันธ์เชิงครอบครองเข้ามายึดถือครอบครองซึ่งในความหมายน่าจะต้องตีความว่าเป็นผู้บุกรุกใหม่

Credit : https://www.isranews.org/article/isranews/91953-news00-33.html

- Advertisement -