(คลิป) เทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะช่วยจัดการพื้นที่เพาะปลูกและให้ผลผลิตดีขึ้น

9

ในเขตปกครองตนเองซินเจียง เทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะถูกนำมาใช้กับการปลูกข้าวสาลีฤดูหนาวกว่า 6 ล้านไร่   โดรนจํานวนมากกําลังฉีดพ่นยาฆ่าแมลงและปุ๋ยในนาข้าวสาลี Wang Ming ผู้อํานวยการศูนย์บริการพัฒนาการเกษตรกล่าวว่า โดรนช่วยฉีดพ่นยาและปุ๋ยได้ทั่วถึง ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และป้องกันข้าวสาลีเสียหาย

ในพื้นที่สาธิตการปลูกข้าวสาลี เขต Xinhe ของจังหวัด Aksu เกษตรกรสามารถจัดการน้ำและใส่ปุ๋ยข้าวสาลีได้อย่างแม่นยํา ด้วยเทคโนโลยีการให้น้ำและปุ๋ยที่สามารถควบคุมจากระยะไกล ช่วยประหยัดน้ำและปุ๋ยได้มากกว่า 20%

ในเมือง Letuyi เขต Manas ของซินเจียงมีการใช้แพลตฟอร์มการเกษตรอัจฉริยะในการเก็บและวิเคราะห์กระบวนการการเจริญเติบโตของพืชอย่างแม่นยํา Yang Weixuan ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า ระบบนี้ช่วยให้ตรวจสอบอุณหภูมิ ความชื้น โรค แมลงศัตรูพืช และอื่นๆ ในภาคสนามได้แบบเรียลไทม์

ในเมืองเซียงหยาง มณฑลหูเป่ย มีการนำเทคโนโลยีการสํารวจระยะไกลมาใช้ในการทำฟาร์ม เกษตรกรสามารถมอนิเตอร์ข้าวสาลีได้อย่างละเอียด Wang Zhen ช่างเทคนิค บริษัทวิทยาศาสตร์การเกษตรกล่าวว่า ได้ร่วมกับบริษัทเทคโนโลยี พัฒนาเทคโนโลยีการสํารวจระยะไกลและ AI เพื่อพัฒนาระบบการตรวจสอบการสํารวจพื้นที่เพาะปลูกระยะไกลและการจัดการพื้นที่เพาะปลูก

ทุกๆ 5-7 วัน ดาวเทียมสํารวจระยะไกลจะส่งภาพความละเอียดสูงไปยังศูนย์ข้อมูล เพื่อประมวลผลในการจัดการพื้นที่เพาะปลูก Wang กล่าวว่า ระบบนี้ทำให้ได้ข้อมูลทั้ง ข้อมูลด้านอากาศ พืช ดิน และความเสี่ยงของโรคและศัตรูพืช

คลิปข่าวจากภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน (CMG)

- Advertisement -