เจาะ 2 บ.เครือข่ายไถ่ซี่ฯ อ้างลงทุน 1,870 ล. ทำธุรกิจอสังหาฯ-งบฯไม่มีรายได้หลายปี

687

ตามไปดู 2 บริษัทเครือข่ายไถ่ซี่ พัฒนาฯกลุ่มทุนจีน คดีสวมสิทธิสัญชาติไทย อ้างมีเงินลงทุน 1,870 ล. พบทำธุรกิจซื้อขายอสังหาฯ เปลี่ยน กก.หลายครั้ง แจ้งงบการเงินไม่มีรายได้หลายปีติดต่อกัน ปริศนา 1 แห่งเลิกกิจการตั้งแต่ 2 ส.ค. 2561

……………………………………..

คดีคนต่างด้าวกลุ่มนายอาเปา แซ่เซิน สวมสิทธิสัญชาติไทยจดทะเบียนจัดตั้งบริษัททำธุรกิจในประเทศไทยเกี่ยวพันกับนิติบุคคลอย่างน้อย 4 แห่ง ได้แก่ 1.บริษัท 10 พลัส 1 กรุ๊ป จำกัด 2. บริษัท อัมรินทร์ จีทีไอ จำกัด 3.บริษัท ดียี่ เน็ทเวิร์ค เทคโนโลยี จำกัด และ 4. บริษัท ไถ่ซี่ พัฒนา กรุ๊ป จำกัด มีทุนจดทะเบียนรวม 3,611 ล้านบาท 3 บริษัทแรก มี นายอาเปา แซ่เซิน เป็นกรรมการ ส่วน บริษัท ไถ่ซี่ พัฒนา กรุ๊ป จำกัด มี นายอุดม หวัง (สัญชาติลาวก่อนหน้าเคยแจงสัญชาติวานูอาตู ) และ นายกิตติพัทร์ สุขหิรัญวัฒนชัย (ไทย) เป็นกรรมการ

ประเด็นของ บริษัท ไถ่ซี่ พัฒนา กรุ๊ป จำกัด สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) นำข้อมูลมารายงานแล้วว่า งบการเงินบริษัท ไถ่ซี่ พัฒนา กรุ๊ป จำกัด ที่แจ้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระบุว่า มีเงินลงทุนระยะยาวในบริษัทต่างๆในปี 2561 และ 2562 รวม 26 บริษัท แบ่งเป็นปี 2561 จำนวน 1,423,140,000 บาท และปี 2562 จำนวน 563,290,000 บาท รวม 2 ปี 1,986,430,000 บาท

โดย 2 บริษัทที่ทุนจีนกลุ่มนี้อ้างว่ามีเงินลงทุนมากที่สุด คือ

บริษัท ไทม์เซน กรุ๊ป จํากัด (ชื่อเดิม – บริษัท คิงส์คีย์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จํากัด และ ชื่อเดิม : – บริษัท ยูไอพี กรุ๊ป จํากัด ) ปี 2561 จำนวน 510 ล้านบาท ปี 2562 จำนวน 510 ล้านบาท

picnewsrujuj9 8 63

บริษัท เอเซีย ยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (ชื่อเดิม : – บริษัท สกาย เค้าส์ แอนด์ รีสอร์ท จํากัด ) ปี 2561 จำนวน 850 ล้านบาท
รวมเงินลงทุน 1,870 ล้านบาท (2 ปี)

bcbcccbbcbcbcbcbc63

มาดูข้อมูล 2 บริษัทข้างต้น

บริษัท ไทม์เซน กรุ๊ป จํากัด (ชื่อเดิม บริษัท ยูไอพีกรุ๊ป จำกัด,บริษัท คิงส์คีย์อินเตอร์เนชั่นแนลกรุ๊ป จำกัด) จดทะเบียนวันที่ 24 ธันวาคม 2556 ทุนเริ่มแรก 1 ล้านบาท น.ส.ปัณชญา เหล่าบัณฑิต เป็นผู้ก่อตั้ง บริษัท ไถ่ซี่ พัฒนา กรุ๊ป จำกัด ถือหุ้นใหญ่ ประกอบธุรกิจการซื้อและขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย ที่ตั้งเลขที่ 1056/54 หมู่บ้านคาซ่าซิตี้ ถามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพณ ต่อมาเพิ่มทุน 1,000 ล้านบาท ย้ายที่ตั้งเลขที่ 202 อาคารเลอคองคอร์ด ชั้น 17 ห้อง 1701 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เปลี่ยนแปลงกรรมการหลายครั้ง

น.ส.ปัณชญา เหล่าบัณฑิต ออก เป็น น.ส.เติ้ง ยู ซิง และ นายพาน ซานฮง , 29 มิ.ย.2558 นายอุดม หวัง กรรมการ ร่วมกับนายลี ไห่เทา , 16 มี.ค. 2559 เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท คิงส์คีย์อินเตอร์เนชั่นแนลกรุ๊ป จำกัด ,27 มี.ค.2561 นายอุดม หวัง กรรมการ และนายกิตติพัชร์ สุขหิรัญวัฒนชัย กรรมการ ,3 พ.ค. 2561 เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไทม์เชนกรุ๊ป จำกัด ,27 ส.ค.2561 นายอุดม หวัง และ น.ส.กานติมา กันทรากรภา จนถึงล่าสุด ณ 30 วันที่ 2562 บริษัท ไถ่ซี่ พัฒนา กรุ๊ป จำกัด ถือหุ้น 5,100,000 หุ้น (51%) มูลค่า 510 ล้านบาท นาย หลี่ ไห่เทา สัญชาติจีน 3,000,000 หุ้น (30%) มูลค่า 300 ล้านบาท อีก 6 รายสัญชาติจีน และ สัญชาติอเมริกัน 1 ราย รวมทั้งสิ้น 9 ราย

แจ้งงบการเงินรอบ 31 ธ.ค. 2561 รายได้ 35,813.77 บาท (ก่อนหน้านี้ 2558-2560 ไม่มีรายได้) ขาดทุนสุทธิ 3,407,033.89 บาท สินทรัพย์ 998,059,292.01 บาท หนี้สิน 3,894,205.13 บาท ขาดทุนสะสม 5,834,913.12 บาท (ดูเอกสาร)

picpaistewe0639 8 63

picpaistewe9 8 63

บริษัท เอเซีย ยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด ชื่อเดิม บริษัท สกายเฮ้าส์แอนด์รีสอร์ท จดทะเบียนวันที่ 7 ม.ค. 2557 ทุน 1 ล้านบาท ประกอบกิจการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สนามกอล์ฟ ดูแลโรงแรมประกอบกิจการพัฒนาการอสังหาริมทรัพย์ ทำการพัฒนาปรับปรุงที่ดินเพื่อสำหรับใช้ประกอบกิจการ ที่ตั้งเลขที่ 1056/54 หมู่บ้านคาซ่า ซิตี้ รามคำแหง ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร น.ส.ปัณชญา เหล่าบัณฑิต เป็นผู้ก่อตั้ง บริษัท ยิน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด หุ้นใหญ่ 8,000 หุ้น ,24 ก.พ. 2558 เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอเชียยูเนี่ยนกรุ๊ป จำกัด เปลี่ยนกรรมการ ชาวจีน 3 คน นาย โกว ยี่ น.ส. เติ้ง ยูชิง น.ส. หม่า เหวินหย้วน เป็นกรรมการ ณ วันที่ 12 ก.ค. 2561 นาย โกว ยี่ สัญชาติจีน 4,900 หุ้น (49%) มูลค่า 490,000 น.ส.ปัณชญา เหล่าบัณฑิต 4,100 หุ้น (41%)มูลค่า 410,000 บาท บริษัท ไถ่ซี่ พัฒนา กรุ๊ป จำกัด 1,000 หุ้น (10%) มูลค่า 100,000 บาท แจ้งผลประกอบการล่าสุด 31 ธ.ค. 2560 ไม่มีรายได้ นับแต่ก่อตั้ง สินทรัพย์ 1 ล้านบาท หนี้สิน 64,800 บาท ขาดทุนสะสม 64,800 บาท (ดูเอกสาร)

ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทซึ่งนายทะเบียนได้รับจดทะเบียนเมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2561 และได้จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2561

picpaistewe0369 8 63

picpaistewe009 8 63

น่าสังเกตว่า บริษัท ไถ่ซี่ พัฒนา กรุ๊ป จำกัด อ้างมีเงินลงทุน บริษัท เอเซีย ยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด ปี 2561 จำนวน 850 ล้านบาท

แต่บริษัท เอเซีย ยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด จดทะเบียนเลิกตั้งแต่ 2 ส.ค.2561

ขณะที่บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเพียง 1 ล้านบาทเท่านั้น และ 2 บริษัทที่บริษัท ไถ่ซี่ พัฒนา กรุ๊ป จำกัด ลงทุน แจ้งงบการเงินว่าผลประกอบการไม่มีรายได้หลายปีติดต่อกัน

cr:https://www.isranews.org/article/isranews-scoop/91031-repoer03-36.html

- Advertisement -