‘พิพิธภัณฑ์ซานซี’ จัดนิทรรศการพิเศษ เผย ‘อารยธรรมสัมฤทธิ์แห่งลุ่มแม่น้ำเหลือง’

10

ปักกิ่ง, 10 พ.ย. (ซินหัว) — นิทรรศการพิเศษในธีม “ความรุ่งโรจน์แห่งลุ่มแม่น้ำ” เริ่มต้นขึ้นแล้ว ณ พิพิธภัณฑ์ซานซี นครไท่หยวน เมืองเอกของมณฑลซานซีทางตอนเหนือของจีน

นิทรรศการครั้งนี้มีการจัดแสดงเครื่องสัมฤทธิ์ 160 ชิ้น ที่คัดเลือกจากพิพิธภัณฑ์ทั่วจีนจำนวน 30 แห่ง เผยให้เห็นพัฒนาการของยุคสัมฤทธิ์อันรุ่งโรจน์ในซานซีและวิวัฒนาการของระบบพิธีกรรมและดนตรีในจีนโบราณ

ยุคแรกเริ่มของอารยธรรมยุคสัมฤทธิ์ของจีนเกิดขึ้นช่วงลำน้ำสาขาตอนต้นของแม่น้ำเหลืองเมื่อราว 5,000 ปีก่อน ต่อมาเมื่อราว 4,000 ปีที่แล้ว ได้ก่อกำเนิดรัฐยุคแรกบริเวณลำน้ำสาขาตอนกลางของแม่น้ำเหลืองโดยมีพิธีกรรมต่างๆ มีบทบาทสำคัญในพัฒนาการ ซึ่งวางรากฐานให้กับประวัติศาสตร์ยุคโบราณของจีน เมื่อถึงยุคราชวงศ์เซี่ย (2070-1600 ปีก่อนคริสต์ศักราช) ถือเป็นจุดเริ่มต้นยุคสัมฤทธิ์ของจีน ตามมาด้วยราชวงศ์ซาง (1600-1046 ปีก่อนคริสต์ศักราช) และราชวงศ์โจว (1046-771 ปีก่อนคริสต์ศักราช) ซึ่งถือเป็นจุดสูงสุดของวัฒนธรรมสัมฤทธิ์ของจีน

นิทรรศการครั้งนี้ประกอบด้วยส่วนต่างๆ 4 ส่วน แต่ละส่วนแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของวัฒนธรรมสัมฤทธิ์ตั้งแต่ยุคต้น และยุคราชวงศ์ต่างๆ ทั้งสามราชวงศ์ต่อมา

นิทรรศการครั้งนี้และจัดต่อเนื่องจนถึงวันที่ 17 ธ.ค. เป็นนิทรรศการครั้งที่สองที่เผยให้เห็นถึงอารยธรรมแม่น้ำเหลืองโดยพิพิธภัณฑ์ซานซี ขณะที่ก่อนหน้านี้เป็นนิทรรศการการค้นพบทางโบราณคดีของแหล่งโบราณของเถาซื่อและสือเหม่า

(เรียบเรียงโดย Li Shimeng, Xinhua Silk Road, https://en.imsilkroad.com/p/337041.html)

Cr : https://www.xinhuathai.com/silkroad/397053_20231110

- Advertisement -