พบ 2 บ.กลุ่มเดียวกัน ร่วมซื้อซองแข่งงานประกวดราคากล้อง CCTV เทศบาลสุราษฎร์ 34 ล.

26

“…เป็นที่น่าสังเกตว่า บริษัท เซาเทิร์น ซีเคียวริตี้ ซิสเต็มส์ จำกัด และ บริษัท ซีซีทีวี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเอกชนกลุ่มเดียวกัน และเข้ารวมซื้อซองประกวดราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี) วงเงิน 34.90 ล้านบาท ของ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี พร้อมกัน…”

ในระหว่างปี 2561-2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีการจัดซื้อจัดจ้างติดตั้งกล้องซีซีทีวี อย่างน้อย 119 สัญญา (เท่าที่ตรวจสอบพบ) รวมวงเงิน 901,359,076 บาท โดยที่ผ่านมาการจัดซื้อจัดจ้างส่วนใหญ่วงเงินอยู่ประมาณหลัก 10-20 ล้านบาทเศษ 

แต่ในปีงบประมาณ 2563 พบว่า มีการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินสูงเกินกว่า 30 ล้านบาทอย่างน้อย 2 โครงการ ได้แก่

1.โครงการประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัย การลด และการป้องกันอุบัติภัยทางถนนและการอนุรักษ์พลังงานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วงเงิน 263.66 ล้านบาท ทำสัญญาเมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2562 ดำเนินการโดยเทศบาลนครเกาะสมุย

2.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี) วงเงิน 34.90 ล้านบาท ทำสัญญาเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2562 ดำเนินการโดยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ล่าสุด สำนักข่าวอิศรา ตรวจสอบรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างทั้ง 2 รายการ พบข้อมูลดังต่อไปนี้

@ โครงการประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัย การลด และการป้องกันอุบัติภัยทางถนนและการอนุรักษ์พลังงานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วงเงิน 263.66 ล้านบาท ของ เทศบาลนครเกาะสมุย

จากการตรวจสอบพบว่า บริษัท ซีซีทีวี (ประเทศไทย) จำกัด  ปรากฎชื่อเป็นผู้ชนะ กำหนดราคากลาง 267,000,000 บาท ทำสัญญาเมื่อวันที่ 21 ต.ค.2562

มีเอกชนเข้าร่วมซื้อซองเสนอราคา 7 ราย ได้แก่ บริษัท ซีซีทีวี (ประเทศไทย) จำกัด (วันซื้อซอง 30/08/2562 ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินแสงจันทร์นครศรีฯ (03/09/2562 ) บริษัท ป.นครศรี การช่าง จำกัด (03/09/2562) บริษัท ซูม อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็ม จำกัด (06/09/2562) บริษัท ศิริบูรพา ไอที แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (12/09/2562) บริษัท ปิรามิด โซลูชั่น จำกัด (18/09/2562 ) ห้างหุ้นส่วนจำกัดกันทรลักษ์ตั้งพูนผลสวัสดิ์ (26/09/2562 )

ยื่นซองเสนอราคา 2 ราย คือ บริษัท ซีซีทีวี (ประเทศไทย) จำกัด  บริษัท ซูม อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็ม จำกัด ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติทั้ง 2 ราย

บริษัท ซีซีทีวี (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคาต่ำสุด 263,662,500 บาท เป็นผู้ชนะ (ดูข้อมูลประกอบตามภาพ)

picsucctv16 7 63

picsucctv0016 7 63

picsucctv0216 7 63

@ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี) วงเงิน 34.90 ล้านบาท ของ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

จากการตรวจสอบพบว่า บริษัท เซาเทิร์น ซีเคียวริตี้ ซิสเต็มส์ จำกัด ปรากฎชื่อเป็นผู้ชนะ กำหนดราคากลาง 39,000,000 บาท  ทำสัญญาเมื่อวันที่  1 พ.ย. 2562

มีเอกชนเข้าซื้อซอง จำนวน 7 ราย ได้แก่  บริษัท ซีซีทีวี (ประเทศไทย) จำกัด (วันซื้อซอง 02/09/2562 ) บริษัท เท็น ฟอร์เวิร์ด จำกัด (03/09/2562) บริษัท กรุงเทพ สื่อสาร จำกัด (04/09/2562) บริษัท ซี.เอ็ม.เอส. คอนโทรล ซิสเท็ม จำกัด (05/09/2562) บริษัท ซูม อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็ม จำกัด (06/09/2562) บริษัท พอยท์ ไอที คอนซัลทิ่ง จำกัด (06/09/2562) บริษัท เซาเทิร์น ซีเคียวริตี้ ซิสเต็มส์ จำกัด (06/09/2562)

ยื่นซองเสนอราคา 2 ราย คือ บริษัท พอยท์ ไอที คอนซัลทิ่ง จำกัด และ บริษัท เซาเทิร์น ซีเคียวริตี้ ซิสเต็มส์ จำกัด

บริษัท เซาเทิร์น ซีเคียวริตี้ ซิสเต็มส์ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด 34,900,000 บาท เป็นผู้ชนะ (ดูข้อมูลประกอบตามภาพ) 

picshondf0930 6 63

picshondf1030 6 63

picshondf1630 6 63

ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระบุว่า บริษัท เซาเทิร์น ซีเคียวริตี้ ซิสเต็มส์ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้ง 10 กรกฎาคม 2557 ทุน 5,000,000 บาท ตั้งอยู่เลขที่  141 ถนนสวนสยาม แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร แจ้งประกอบธุรกิจขายส่งคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์

ปรากฎชื่อ นายกฤษฎา ปานบำรุง  นายนที ปานบำรุง และ นายทองหล่อ ปานบำรุง เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ 

ณ 30 เมษายน 2563  นาย กฤษฎา ปานบำรุง ถือหุ้นใหญ่สุด 60% มูลค่าหุ้นที่ถืออยู่   3,000,000 บาท หุ้นที่เหลืออยู่ในชื่อ นาย ทองหล่อ ปานบำรุง และ นาย นที ปานบำรุง คนละ 20%

บริษัท ซีซีทีวี (ประเทศไทย) จำกัด จดทะเบียนจัดตั้ง 14 มีนาคม 2551 ทุน 100,000,000 บาท ตั้งอยู่เลขที่ 143 ซอยสวนสยาม 7 ถนนสวนสยาม แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร แจ้งประกอบธุรกิจจำหน่ายกล้องวงจรปิดและคอมพิวเตอร์

ปรากฎชื่อ  นายกฤษฎา ปานบำรุง  นายนที ปานบำรุง และ นายทองหล่อ ปานบำรุง  เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ณ 30 เมษายน 2563  นาย กฤษฎา ปานบำรุง ถือหุ้นใหญ่สุด นาย ทองหล่อ ปานบำรุง นาย นที ปานบำรุง รวมถือหุ้น

ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่า บริษัท เซาเทิร์น ซีเคียวริตี้ ซิสเต็มส์ จำกัด และ บริษัท ซีซีทีวี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเอกชนกลุ่มเดียวกัน และเข้าร่วมซื้อซองประกวดราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี) วงเงิน 34.90 ล้านบาท ของ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี พร้อมกัน

อนึ่ง สำนักข่าวอิศรา กำลังอยู่ระหว่างติดต่อบริษัทเอกชนทั้ง 2 แห่ง เพื่อให้ชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติม

อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมาการประกวดราคาจัดซื้อกล้อง CCTV ทั้ง 2 โครงการ ยังไม่เคยปรากฎข่าวถูกร้องเรียนเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างแต่อย่างใด 

Cr: https://www.isranews.org/article/isranews/90399-inves00-15.html

- Advertisement -