คุก 5 ปี! อดีตรองนายกฯเหมืองง่า ขอคืนเงินอุดหนุนซ่อมเสียงตามสายหมู่บ้าน ไปซื้อรถยนต์

44

ป.ป.ช. เผยแพร่ความคืบหน้าคดีชี้มูล ‘วัลลภ หรือ วิวัฒน์ชัย พรมปัญญา’ อดีตรองนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เบิกจ่ายเงินอุดหนุนซ่อมแซมเสียงตามสาย 10 หมู่บ้าน แต่กลับขอคืนนำไปจัดซื้อรถยนต์-เครื่องเสียง ล่าสุด ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 พิพากษาลงโทษ จำคุก 5 ปี คืนเงิน 107,900 บาท

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เผยแพร่ความคืบหน้าผลคดีกล่าวหา นายวัลลภ หรือ วิวัฒน์ชัย พรมปัญญา เมื่อครั้งปฏิบัติหน้าที่ รองนายกเทศมนตรี ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เบิกจ่ายเงินอุดหนุนซ่อมแซมเสียงตามสายหมู่บ้านจำนวน 10 หมู่บ้าน แต่กลับขอคืนนำไปจัดซื้อรถยนต์และเครื่องเสียง

ซึ่งถูกคณะกรรมการ ป.ป.ช. ลงมติชี้มูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 147 มาตรา 151 และมาตรา 157 ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 พ.ย.2559 ที่ผ่านมา

ความคืบหน้าล่าสุด เมื่อวันที่ 30 ม.ค.2563 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 มีคำพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามมาตรา 147 และมาตรา 151 การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียว เป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทซึ่งมีอัตราโทษเท่ากัน ให้ลงโทษฐานเป็นเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ตามมาตรา 147 เพียงบทเดียว ตามมาตรา 90 จำคุก 5 ปี ให้จำเลยคืนหรือใช้เงินที่ยังใม่ได้คืน จำนวน 107,900 บาท แก่เทศบาลตำบลเหมืองง่า ผู้เสียหาย

เบื้องต้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีการประชุมเมื่อวันที่ 20 เม.ย.2563 ลงมติเห็นชอบในการที่อัยการสูงสุด (อสส.) จะไม่อุทธรณ์คำพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5

ทั้งนี้ คดียังไม่สิ้นสุด จำเลย มีสิทธิต่อสู้คดีเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธ์ในชั้นศาลที่สูงกว่านี้อีกได้

สำหรับประมวลกฎหมายอาญามาตรา 147 ระบุว่า ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์ใด เบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตน หรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริต หรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นเสีย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท

มาตรา 151 ระบุว่า ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์ใด ๆ ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต อันเป็นการเสียหายแก่รัฐ เทศบาล สุขาภิบาลหรือเจ้าของทรัพย์นั้น ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท

มาตรา 157 ระบุว่า ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

Credit : https://www.isranews.org/article/isranews/90359-news02-20.html

- Advertisement -