กินโต๊ะ “การบินไทย” ที่ปรึกษาบ้าเลือด เสียค่าโง่จ้างอีวายทำแผนฟื้นฟู

30

แผนฟื้นฟูการบินไทยวงแตก จ้าง “อีวาย”20 ล้านบาท แต่ทำไม่ได้จนบัดนี้ร่างแผนฟื้นฟูกิจการยังไม่คลอด ทั้งๆที่ศาลนัดไต่สวน 17 ส.ค.นี้ บอร์ดเข้าใจผิดนึกว่าจ้างอีวาย ตปท. พิลึกเสนอจ้างที่ปรึกษาเพิ่ม 80 ล้านบาท บอร์ดฟื้นฟูทนไม่ไหว ดึง “สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์” ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีร่วมทำแผนนอกรอบ

การจัดทำแผนฟื้นฟูการบินไทย ซึ่งมีภาระหนี้สิน352,484 ล้านบาท มีทรัพย์สินอยู่ที่ 256,665 ล้านบาทกำลังเผชิญกับปัญหาอย่างหนักในเรื่องของการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาชุดต่างๆเข้ามาทำแผนฟื้นฟูกิจการ เพื่อนำพาองค์กรให้รอด โดยคณะกรรมการบริหารการบินไทย ได้ ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาหลายชุด หลายบริษัทเข้ามาทำแผนไม่ว่าจะเป็นการจ้าง บริษัทเบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด เข้ามาเป็นที่ปรึกษาด้านกฏหมาย ซึ่งจะหมดภารกิจ เมื่อศาลล้มละลายกลาง ไต่สวนให้ การบินไทยเป็นผู้ทำแผนฟื้นฟู ขณะเดียวกันก่อนหน้านี้การบินไทยก็ได้ว่าจ้างบริษัทสำนักงานกฏหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด ของ นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย เข้ามาเป็นที่ปรึกษาด้านกฏหมาย

รวมถึงว่าจ้าง บริษัทฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) เข้ามาเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และว่าจ้าง บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เข้ามาเป็นผู้ทำแผนฟื้นฟูร่วมกับกรรมการ 6 คนของการบินไทย แต่นับจากศาลล้มละลายกลาง ได้รับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ ของ การบินไทย ตั้งแต่เมื่อวันที่ 27 พ.ค.63 จนถึงปัจจุบันกับพบว่าการจัดทำร่างแผนฟื้นฟูกิจการ เพื่อใช้ประกอบการไต่สวนคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ ซึ่งศาลล้มละลายกลาง ได้กำหนดวันนัดไต่สวนคำร้องในวันดังกล่าวให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 17 ส.ค.2563 จนถึงวันนี้แผนดังกล่าวก็ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างแต่อย่างใด

เข้าใจผิดจ้างอีวาย

ปัญหาดังกล่าวเกิดจากการจ้างอีวาย ประเทศไทย ซึ่งไม่เคยมีประสบการณ์ในการทำแผนฟื้นฟูกิจการการบินไทย ทำให้อีวาย ไม่สามารถทำร่างแผนฟื้นฟูได้ และมีการผลักดันให้อีวาย ต่างประเทศ ที่มีประสบ การณ์ในการฟื้นฟูสายการบิน เข้ามาร่วมทำแผน แต่จะขอเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม ดังนั้น 4 อรหันต์บอร์ดการบินไทยที่เข้ามาร่วมทีมทำแผนฟื้นฟู ซึ่งนำทีมโดย นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค, นายบุญทักษ์ หวังเจริญ,นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร จึงมองว่าถ้าจะจ้างที่ปรึกษาเพิ่มก็ควรไปนำจากต่างประเทศที่มีประสบการณ์จริงเข้ามา

ทำให้มีการผลักดันให้บริษัท Seabury ซึ่งเป็นพันธมิตรกับบริษัท ACCENTUR เข้ามารับงานการบินไทย โดยมีการเสนอให้บอร์ดอนุมัติจ้างเพิ่ม 80 ล้านบาท แต่ท้ายสุดบอร์ดได้ดึงบริษัทแมคคินซีย์ แอนด์ โค (ผู้เชี่ยวชาญด้านการบินระดับโลก) เข้ามาเป็นที่ปรึกษาในการทำแผนฟื้นฟูการบินไทย

บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ”ว่า เรื่องการจ้างอีวาย ในไทย ความมาแตกตรง ที่เมื่อมีการประชุมร่วมกันระหว่างอีวาย มีการตั้งคำถามว่าทำไมต้องมีการจ้างอีวาย เข้ามาทำแผน ซึ้งก็ได้รับการชี้แจงโดยอ้างว่าที่จ้างอีวาย เพราะ 1.อีวาย มีไลเซ้นท์ และ 2.อ้างว่าอีวาย มีประสบการณ์ในการฟื้นฟูกิจการการบินของโลกมาแล้ว ซึ่งนับจากประชุมร่วมกันครั้งแรก ที่ประชุมก็ได้มอบหมายให้อีวายไปจัดทำเค้าโครงมาว่าจะทำแผนฟื้นฟูกิจการแบบไหนอย่างไร ทางอีวายขอเวลา 1 สัปดาห์ พอมีการประชุมครั้งที่ 2 แผนก็ยังไม่มีมาให้ จนประชุมครั้งที่ 3 อีวาย ยอมรับไม่เคยทำเรื่องการฟื้นฟูกิจการการบิน แต่คนที่เคยทำคืออีวาย ต่างประเทศ ซึ่งบอร์ดบางคนเข้าใจผิดนึกว่าจ้างอีวายต่างประเทศ จากนั้นที่ประชุม จึงบอกว่าถ้าเป็นเครือเดียวกัน ให้ไปเอาอีวาย ที่ประสบการณ์ด้านฟื้นฟูการบินมาพรีเซ้นท์ สัปดาห์แรกก็ยังไม่มา พอมีการจี้ไป จึงไปเอามาพรีเซ้นท์ ซึ่งแผนที่อีวาย ต่างประเทศ นำมาพรีเซ้นท์ แสดงให้เห็นว่าสามารถทำแผนได้จริง แต่ปัญหาคือ การบินไทย ไม่ได้จ้างอีวาย ต่างประเทศ แต่คนที่รับจ้างการบินไทย คืออีวาย ประเทศไทย

เครดิตภาพ https://www.thansettakij.com/content/business/441533

Cerdit : https://www.thansettakij.com/content/business/441533

Cerdit : https://www.thaipost.net/main/detail/65470

- Advertisement -