คุก 6 ด. รอลงโทษ 2 ปี! อดีตผอ.รร.บ้านสันกู่ทอง สารภาพเบียดบังเงินราชการ

33

ป.ป.ช. เผยแพร่ความคืบหน้าคดีชี้มูล ‘ยศชัยยงค์ วรรณดี’ อดีตผอ.โรงเรียนบ้านสันกู่ทอง อำเภอเวียงป่าเป่า จังหวัดเชียงราย เบียดบังเงินของทางราชการไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว ล่าสุด ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 พิพากษา จำคุก 1 ปี ปรับ 20,000 บาท ให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง เหลือ 6 เดือน ปรับ 10,000 บาท โทษจำคุกให้รอไว้ 2 ปี

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เผยแพร่ความคืบหน้าผลคดีกล่าวหา นายยศชัยยงค์ วรรณดี เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันกู่ทอง อำเภอเวียงป่าเป่า จังหวัดเชียงราย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เบียดบังเงินของทางราชการไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว

ซึ่งถูกคณะกรรมการ ป.ป.ช. ลงมติชี้มูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ตั้งแต่เมื่อวันที่ 19 ก.ค.2561 ที่ผ่านมา

ความคืบหน้าล่าสุด เมื่อวันที่ 22 ม.ค.2563 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 มีคำพิพากษาว่า จำเลย มีความผิดตามมาตรา 157 จำคุก 1 ปี ปรับ 20,000 บาท ให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง ตามมาตรา 78 คงจำคุก 6 เดือน ปรับ 10,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี

เบื้องต้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีการประชุมเมื่อวันที่ 1 เม.ย.2563 ลงมติเห็นชอบในการที่อัยการสูงสุด (อสส.) จะไม่อุทธรณ์คำพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5

ทั้งนี้ คดียังไม่สิ้นสุด จำเลย มีสิทธิต่อสู้คดีเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธ์ในชั้นศาลที่สูงกว่านี้อีกได้

สำหรับประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ระบุว่า ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อนึ่งก่อนหน้านี้ ในฐานข้อมูลคดีสอบสวน ของ ป.ป.ช. เคยระบุว่า นายยศชัยยงค์ วรรณดี อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันกู่ทอง ถูกข้อกล่าวหาและสอบสวนในคดี ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ในการใช้จ่ายเงินของโรงเรียนบ้านสันกู่ทอง ระหว่างปีงบประมาณ 47 – 48 โดยเบิกถอนเงินงบประมาณแล้วเก็บไว้กับตัว โดยไม่นำไปดำเนินการจัดซื้อวัสดุภายในระยะเวลาตามระเบียบฯ รวมทั้งชำระเงินค่าโทรศัพท์ไม่ครบถ้วน เป็นเหตุให้เงินของทางราชการสูญหาย จำนวน 2,374.69 บาท

Credit : https://www.isranews.org/article/isranews/90301-news01-24.html

- Advertisement -