(คลิป) เลี้ยงเป็ดให้ไข่ในยางรถยนต์เพิ่มความสะอาดลดค่าแรงงาน

13

เลี้ยงเป็ดให้ไข่ในยางรถยนต์เพิ่มความสะอาดลดค่าแรงงาน

- Advertisement -