จีนขยายอุปสงค์ภายในประเทศ ส่งเสริมการขยายตัวของเมืองใหม่

49

จีนขยายอุปสงค์ภายในประเทศ ส่งเสริมการพัฒนาภูมิภาคที่ประสานงานกัน และการพัฒนาเมืองใหม่ที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ตามรายงานผลงานของรัฐบาลที่ส่งไปยังที่ประชุมสมัยแรกของสภาประชาชนแห่งชาติจีนชุดที่ 14 เพื่อพิจารณาเมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

รายงานระบุว่า จีนส่งเสริมการเติบโตของรายได้ส่วนบุคคลของผู้อยู่อาศัยในเมืองและชนบทผ่านช่องทางต่างๆ และรายได้ของกลุ่มรายได้ปานกลางและต่ำก็เพิ่มขึ้น โดยประเทศจีนใช้ประโยชน์จากบทบาทพื้นฐานของการบริโภคในการกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจและส่งเสริมระบบอุปสงค์ในประเทศที่มั่นคง

ประเทศจีนยังทำงานเพื่อปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจให้ดียิ่งขึ้น เช่น โดยการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ตามระบุในรายงาน ซึ่งผลผลิตที่มีมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมใหม่และรูปแบบและรูปแบบธุรกิจใหม่มีสัดส่วนมากกว่า 17% ของ GDP

ตามหลักการที่ว่าเมืองควรสร้างโดยประชาชนและเพื่อประชาชน จีนได้พัฒนารูปแบบเมืองใหม่ที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งรวมถึงการให้ที่อยู่อาศัยถาวรในเมืองแก่ผู้มีสิทธิที่ย้ายจากชนบทสู่เขตเมือง โดยจีนใช้ประโยชน์จากบทบาทของกลุ่มเมืองและพื้นที่มหานครเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ประสานกันของเมืองขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก

ในแง่ของการส่งเสริมการพัฒนาภูมิภาคที่มีการประสานงาน จีนมีความคืบหน้าในการพัฒนาขนาดใหญ่ของภูมิภาคตะวันตก บรรลุความก้าวหน้าใหม่ในการฟื้นฟูภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างเต็มรูปแบบ เร่งการเติบโตของภาคกลาง และส่งเสริมภาคตะวันออกให้ทันสมัยยิ่งขึ้น อย่างรวดเร็ว. โดยรวมแล้ว พื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตกแซงหน้าภาคตะวันออกในแง่ของอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ ตามรายงาน

จีนจะขยายอุปสงค์ในประเทศและให้ความสำคัญกับการฟื้นตัวและการขยายตัวของการบริโภคในปีนี้ รายได้ของผู้อยู่อาศัยในเมืองและชนบทจะได้รับการกระตุ้นผ่านหลายช่องทาง และการเติบโตของรายได้ส่วนบุคคลโดยทั่วไปจะเป็นไปตามการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

รัฐบาลตั้งเป้าที่จะผลักดันการลงทุนด้วยแรงจูงใจด้านนโยบาย และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุนเอกชนในโครงการสำคัญของรัฐ โดยเสนอว่าจะจัดสรร 3.8 ล้านล้านหยวนสำหรับพันธบัตรเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษสำหรับรัฐบาลท้องถิ่นในปีนี้ 2566

แหล่งข้อมูล: https://news.cgtn.com/news/2023-03-05/China-s-2023-Two-Sessions-China-works-to-expand-domestic-demand-1hV4TkZGlAQ/index.html

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid023mKfDz7zphoZz9MzowqhfywxW93oLqKGFDR3gsgfxKYEq4VAFMt8fYHgMpN4hMxMl&id=100064570308558

#จีน #การเงิน #เศรษฐกิจ #อุปสงค์ #ความเป็นเมือง #cctv #cgtn #cmg

- Advertisement -