จิตอาสาพระราชทานอำเภอบางละมุง ร่วม ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดวัดสุทธาวาส

30

จิตอาสาพระราชทานอำเภอบางละมุง ร่วม ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดวัดสุทธาวาส ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

วันนี้ที่บริเวณด้านหน้าศาลาการเปรียญวัดสุทธาวาส นายพิสิษฐ สิริสวีสดินุกูล นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี ด้วยหัวใจ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด บริเวณวัดสุทธาวาส โดยมีเหล่าบรรดาจิตอาสาพระราชทานอำเภอบางละมุง พร้อมด้วยพี่น้องประชาชน ข้าราชการ เข้าร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ โดยในวันนี้พบว่าเหล่าบรรดาจิตอาสา ต่างแต่งกายด้วยชุดจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมราชบพิตร ในวันที่ 5 ธันวาคม สมาชิกจิตอาสาพระราชทานอำเภอบางละมุง ต่างน้อมจิตตั้งมั่นเพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกนำพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมราชบพิตร ตลอดระยะเวลา 70 ปีที่ทรงครองสิริราชสมบัติ พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่ออำนวยประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร์ โดยได้พระราชทานความช่วยเหลือพสกนิกร ผู้ยากไร้ให้สามารถพึ่งพาตนเองในด้านต่างๆได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน และทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ ด้วยพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตา เป็นที่ประจักษ์ ประทับอยู่ในใจของพสกนิกร และ ก่อให้เกิดความสงบร่มเย็น ตลอดจนความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศชาติตลอดมา

ในวันนี้จิตอาสาพระราชทานอำเภอบางละมุง จึงได้มาชุมนุม โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อร่วมพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เราทำความดีด้วยหัวใจ ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด วัดสุทธาวาส ซึ่งเป็นกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ อีกทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอันเป็นสาธารณประโยชน์ต่างๆ ร่วมกันอีกด้วย จากนั้นพบว่าเหล่าบรรดา จิตอาสาพระราชทานได้ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่วัดสุทธาวาสโดยพร้อมเพรียงกัน

- Advertisement -