งานแถลงข่าวการจัดงานการกุศลหารายได้ช่วยเหลือสังคม The Best Person Of The Year2021

5

งานแถลงข่าวการจัดงานการกุศลหารายได้ช่วยเหลือสังคม The Best Person Of The Year2021 บุคคลสำคัญยอดเยี่ยมแห่งปี2564

ดร.ชญาธร เจริญฤทธิ์ ประธานจัดงานมีรายชื่อท่านผู้มีเกียรติทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมดีเด่นอาทิเช่น รัสริณทร์ แสนทองนางงามสันติภาพโลก ดร.กนกพรรณ จุลคำภา ดร.อริยะ งานวงศ์พาณิชย์ กนกพร ชาวดร ผู้อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย จรัญ งามดีศิลปินนักแสดง นายเหรียญชัย ถือมั่น ประธานสโมสรตะกร้อภาคเหนือ จัดโดยดร.ชญาธร เจริญฤทธิ์ เป็นประธานจัดงาน หม่อมหลวงสุธีเทพ จรูญโรจน์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง

- Advertisement -