ที่ปรึกษาโฆษก ทร. ประชุมหารือเรื่องการเปิดเรียน ร.ร.สตรีวัดระฆัง

63

ที่ปรึกษาโฆษก ทร./ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.สตรีวัดระฆัง พร้อมด้วย ผอ.โรงเรียน และคณะครู เข้าร่วมประชุมหารือเรื่องการเปิดเรียน และขอความเห็นชอบการก่อสร้างอาคารปรับปรุงทางเชื่อมภายใน รร.สตรีวัดระฆัง

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 พลเรือเอก เชษฐา ใจเปี่ยม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสตรีวัดระฆัง/ที่ปรึกษาโฆษกกองทัพเรือ และนางสาววิมลนาถ บัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุม สราญชล โรงเรียนสตรีวัดระฆัง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ และแบบผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet)

โดยมีประเด็นสำคัญเพื่อหารือเรื่องการเปิดเรียนแบบ On-Site และขอความเห็นชอบในการนำเงินรายได้ของสถานศึกษามาใช้ในการก่อสร้างอาคารปรับปรุงทางเชื่อมอาคาร และในการนี้ คณะกรรมการฯ ขอร่วมแสดงความยินดีกับ พลเรือเอก เชษฐา ใจเปี่ยม ที่ได้รับพิจารณาเป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น ประจำปี 2564 และคุณครู สิทธิชัย ตันเจริญ เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น ประจำปี 2564

- Advertisement -