กรรมการสรรหากสทช. เคาะชื่อ “อภิรัฐ – พล.ต.อ.ณัฐธร”ส่งให้วุฒิสภาพิจารณา

8

กรรมการสรรหา กสทช. เคาะชื่อ “อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร”คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. และ พล.ต.อ.ณัฐธร เพราะสุนทร ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. นั่ง กสทช. เตรียมส่งให้วุฒิสภา ลงมติเห็นชอบหรือไม่

วันนี้(29 เม.ย.65) สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้เผยแพร่ผลการคัดเลือกผู้สมควรได้รับเลือกเพื่อเป็นกรรมการ กสทช.

โดยระบุว่า ด้านกิจการโทรคมนาคม ผู้ที่ได้รับเลือกคือ นายอภิรัฐ ศิริธราธิวัตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

และ ด้านอื่น ๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. (ด้านกฎหมาย) ผู้ที่ได้รับเลือก คือ พล.ต.อ.ณัฐธร เพราะสุนทร ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผอ.ศปลป.ตร.

ฝ่ายเลขานุการกรรมการสรรหา ระบุด้วยว่า นายเกียรติพงศ์ อมาตยกุล ประธานกรรมการสรรหากรรมการ กสทช. ได้ออกประกาศแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับเลือกเพื่อเป็นกรรมการ กสทช. หลังจากได้เชิญผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ กสทช.ด้านกิจการโทรคมนาคม และด้านอื่น ๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. (ด้านกฎหมาย) จำนวน 28 คน และให้ผู้ที่สมัครได้แสดงวิสัยทัศน์และเข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันที่ 28 เมษายน

ประกอบด้วย ด้านอื่น ๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. (ด้านกฎหมาย) จำนวน 13 คน มีผู้ไม่มาแสดงวิสัยทัศน์และการสัมภาษณ์ จำนวน 1 คน และด้านกิจการโทรคมนาคม จำนวน 15 คน ก่อนที่คณะกรรมการสรรหาจะลงคะแนนเลือก ในวันที่ 29 เมษายน

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 7 และมาตรา 14/2 รวมทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านที่สมัครตามมาตรา 6 และตามมาตรา 14/1 ที่จะเป็นกรรมการ กสทช. ในแต่ละด้าน ๆ ละ 1 คน เสร็จสิ้นแล้ว

สำหรับผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว สามารถใช้สิทธิตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542

Cr : https://www.thansettakij.com/politics/523129

 

- Advertisement -