ศิษย์เก่าสถาปัตย์ จุฬาฯ จัดงาน “วิ่งสร้างเมือง 2022”

56

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา บริเวณด้านหน้าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรม “วิ่งสร้างเมือง 2022” จัดโดยสมาคมนิสิตเก่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 5

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับประชาชน และผลักดันให้เกิดการพัฒนาเมืองในทิศทางที่ดีขึ้นควบคู่ไปกับการพัฒนาชีวิตของคนเมืองและสิ่งแวดล้อม ตามแนวคิดของการสร้างเมืองให้ยั่งยืน สอดคล้องกับวิชาชีพสถาปนิกที่เป็นผู้ออกแบบอาคารและสร้างสรรค์พื้นที่สาธารณะต่างๆ ในชุมชน ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม โดยคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยการปฏิสัมพันธ์และสภาพแวดล้อม

การจัดงานในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด (คิด_ตี__เส้น) “Kidtizen” โดยทางคณะผู้จัดกิจกรรมดังกล่าวได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของพลเมืองและจะเป็นกำลังสำคัญที่ขับเคลื่อนสังคมเพื่อการพัฒนาประเทศในอนาคต พร้อมสนับสนุนให้เด็กได้คิด และตีเส้นทางชีวิตของตนเอง

กิจกรรม “วิ่งสร้างเมือง 2022” ในครั้งนี้ ได้จัดระยะวิ่งเพื่อสุขภาพถึง 3 ระยะ ได้แก่ ระยะมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร, ระยะไมโครมาราธอน 5 กิโลเมตร, ระยะนาโนมาราธอน 2.5  โดยมีคณะนิสิตเก่า นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และประชาชนทั่วไปได้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

กิจกรรม “วิ่งสร้างเมือง 2022” ได้รับการสนับสนุนกิจกรรมจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมากมาย อาทิ บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน บริษัท ทวีมงคลก่อสร้าง (2000) จำกัด บริษัท SCG ซีเมนต์ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท ไทยออยด์ จำกัดมหาชน บริษัท บาวเดอรี จำกัด บริษัท เอ็ม.เค.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ฯลฯรวมถึง บริษัท อัมรินทร์ ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด ผู้ผลิตเครื่องดื่มแอมเวลล์พลัส คอลลาเจนวอเตอร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักของกิจกรรมดังกล่าว ได้นำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ แอมเวลล์พลัส คอลาเจนวอเตอร์ มาบริการผู้เข้าร่วมกิจกรรมบริเวณบูทกิจกรรมและตามจุดรับน้ำสำหรับนักวิ่ง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ดื่มดับกระหายระหว่างทางอีกด้วย

นายเกรียงไกร ชวาลตันพิพัทธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อัมรินทร์ ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด เปิดเผยว่า ทาง อัมรินทร์ ไทยเบฟเวอเรจ ได้ให้การสนับสนุน วิ่งสร้างเมือง 2022 ในครั้งนี้ เนื่องจาก เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมสังคมไปในทิศทางที่ดีขึ้น ทางบริษัทฯ จึงมีความภาคภูมิใจในการสนับสนุนโครงการนี้ เนื่องจากโครงการนี้จะนำเงินบริจาคส่วนหนึ่งมอบให้ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อีกด้วย

นายเกรียงไกร ชวาลตันพิพัทธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อัมรินทร์ ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด

นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ เป็นผู้ให้ความใส่ใจด้านสุขภาพในยุค New Normal สอดรับกับเทรนด์น้ำดื่มเพื่อสุขภาพที่กำลังเป็นกระแสอยู่ อย่าง Amwel+ เองก็เป็นเครื่องดื่มผสมคอลลาเจนปริมาณ 3,000 มิลลิกรัม ที่ผ่านการผลิตจากเทคโนโลยีจากญี่ปุ่น ซึ่งจะช่วยดูแลร่างกายจากข้างใน พร้อมทำให้ผิวพรรณที่ดีขึ้น และเนื่องจาก Amwel+ มีเพียงแคลอรี่เพียง 10 แคลอรี่เท่านั้น ไม่มีน้ำตาล จึงเป็นเครื่องดื่มที่ดื่มได้ทุกเวลา เหมาะกับทุกช่วงวัย

เครื่องดื่ม แอมเวลล์พลัส คอลาเจนวอเตอร์ สามารถหาซื้อได้ที่ Foodland และจะวางจำหน่ายเร็ว ๆ นี้ ที่ Lotus, Lotus go fresh และ Maxmart ทุกสาขาทั่วประเทศ

หรือติดต่อสั่งซื้อได้ตามแพลทฟอร์มออนไลน์ได้ทุกแพลทฟอร์ม

Line OA: @amwelplus
Facebook: https://web.facebook.com/amwelplus
IG: https://www.instagram.com/amwelplus
Website : www.amarinwater.com
Twitter: @Amwelplus

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวมีการมอบนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรม มอบให้มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อให้เด็กที่ขาดโอกาสได้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสถาบันครอบครัว รวมทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกให้แก่ ชุมชน และสังคม ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในชุมชนแออัดอีกด้วย

 

 

- Advertisement -