ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔๖ พิษณุโลก มอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบอัคคีภัย

13

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔๖ พิษณุโลก มอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบอัคคีภัย

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ นาวาอากาศเอก สิระ บุญญะพาศ ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔๖ นำถุงยังชีพ พร้อมด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค และผ้าห่มกันหนาว เพื่อบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น ให้กับ นางสีนวล มีนาค อายุ ๗๑ ปี ชาวบ้าน ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งบ้านพักอาศัยถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหลัง

- Advertisement -