คุณยายสุวิภา อัครมาส ถึงแก่กรรมด้วยวัยชรา

58

เมื่อวันที่23ธันวาคม ที่ผ่านมา พล.ต.อ.สุนทร ซ้ายขวัญ ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาแบบสรรหาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 นอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งกิจกรรมทางสังคม ได้แก่ นายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์, นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และประธานที่ปรึกษามูลนิธิ 5 ธันวา มหาราช ได้ประกอบพิธีประชุมเพลิงคุณยายสุวิภา อัครมาส มารดาของคุณสุวิภาภรรยา ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยวัยชรา ที่วัดชลประทานรังสฤษฏ์ ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานมากมาย

- Advertisement -