ครม.เด้ง “ธัญญา เนติธรรมกุล” พ้นอธิบดีอุทยานฯ “รัชดา สุริยะกุล ณ อยุธยา” อธิบดีส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มาแทน

31

.เด้ง “ธัญญา เนติธรรมกุล” พ้นอธิบดีกรมอุทยานฯ หลังครองตำแหน่งมายาวนาน 6 ปี ตั้ง “รัชดา สุริยะกุล ณ อยุธยา” อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นอธิบดีกรมอุทยานฯ “เฉลิมชัย ปาปะทา” รองปลัด ทส.เป็น อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้าน ปลัด ทส.โยกย้ายซี 9 จำนวน 22 ตำแหน่ง

เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.คณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) เสนอแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับ 10 ให้นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ไปเป็น รองปลัด ทส. นายรัชดา สุริยะกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ไปเป็น อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ และนายเฉลิมชัย ปาปะทา รองปลัด ทส.เป็น อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ขณะที่นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส.ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับ 9 จำนวน 22 ตำแหน่ง ประกอบด้วย นายองอาจ คณุตม์วงศ์ ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและวิ่งแวดล้อมจังหวัด(ทสจ.)ชัยนาท ไปเป็น ผอ.ทสจ.พิจิตร นางชยาภร อามระดิษฐ์ ผอ.ทสจ.ตาก เป็น ผอ.ทสจ.อุทัยธานี นายปิยะ หนูนิล ผอ. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์(สบอ.) ที่ 13(สาขาลำปาง) เป็น ผอ.สบอ.ที่ 8(ขอนแก่น) นายสุเทพ เกตุเวชสุริยา ผอ.ส่วนสำนักอุทยานแห่งชาติ สบอ.ที่ 3(บ้านโป่ง) เป็น ผอ.สบอ.ที่ 9(อุบลราชธานี) นายมีเดช เจริญกิจวนารักษ์ นักวิชาการป่าไม้ สำนักวิจัยฯ กรมอุทยานฯ เป็น ผอ.สบอ.ที่ 12(นครสวรรค์) นายเชาว์ สวัสดิ์พุธรา สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 กรมทรัพยากรน้ำ เป็นผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ น.ส.อลิน ชินทรารักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็น ผอ.สำนักบริหารกลาง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล นายประสิทธิ์ ท่าช้าง เจ้าพนักงานป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2(เชียงราย) เป็นผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ น.ส.จันทิรา ดวงใส นักวิชาการสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ เป็น ผอ.สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15(ภูเก็ต)

นายอลงกรณ์ เศรษฐเชื้อ เจ้าพนักงานป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11(สุราษฎร์ธานี) เป็น ผอ.ทสจ.ปัตตานี นายสยาม ช้างเนียม นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้ เป็น ผอ.ทสจ.มุกดาหาร นายณัฏฐ์นันท์ ด่านอนุพันธ์ นักวิชาการป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1(ปราจีนบุรี) เป็น ผอ.ทสจ.สุรินทร์ นายอุธร สุทธิมิตร นักวิชาการป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13(สงขลา) เป็น ผอ.ทสจ.หนองบัวลำภู นายวัชระ เอกวิริยะภิชาติ นักวิชาการป่าไม้ สำนักวิจัย เป็น ผอ.ทสจ.อำนาจเจริญ นายวัฒนา ศักดิ์ชูวงษ์ นักวิชาการป่าไม้ สำนักวิจัยฯ กรมอุทยานฯ เป็ ผอ.สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16(สงขลา) นาย กริชสยาม คงสตรี นักวิชาการป่าไม้ กรมอุทยานฯ เป็น ผอ.ทสจ.น่าน นายณัฐ โก่งเกษตร เจ้าพนักงานป่าไม้ สบอ.ที่ 6(สงขลา) กรมอุทยานฯ เป็น ผอ.ทสจ.ตรัง นายรุ่งโรจน์ อัศวกุลธารินท์ เจ้าพนักงานป่าไม้ สบอ.ที่ 3(บ้านโป่ง) เป็น ผอ.แม่ฮ่องสอน นายธนศาสตร์ เวียงสารวิน นักวิชาการป่าไม้ กรมอุทยานฯ เป็น ผอ.ทสจ.ยะลา นายเพิ่มศักดิ์ คงแก้ว นักวิชาการป่าไม้ สบอ.ที่ 5(นครศรีธรรมราช) เป็น ผอ.ทสจ.ระนอง นายจุลกร เมืองแก้ว เจ้าพนักงานป่าไม่ สบอ.ที่ 2(ศรีราชา) เป็น ผอ.ทสจ.เลย นายณรงค์พร ดูดดื่ม นักวิชาการป่าไม้ สบอ.ที่ 9(อุบลราชธานี) เป็น ผอ.ทสจ.อ่างทอง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการโยกย้ายนายธัญญา ออกจากตำแหน่งอธิบดีกรมอุทยานฯ เป็นการโยกย้ายก่อนกำหนดที่นายธัญญา จะพ้นจากตำแหน่งในวันที่ 22 ก.พ.2565 อย่างไรก็ตาม การโยกย้ายครั้งนี้ถือเป็นการย้ายนอกฤดูกาลที่สร้างความแปลกใจให้กับหลายฝ่าย และไม่มีใครคาดคิดมาก่อน

ขณะเดียวกันหลังมีคำสั่งโยกย้ายปรากฎว่าบรรยากาศในกรมอุทยานฯ เป็นไปอย่างคึกคัก เพราะนายธัญญา อยู่ในตำแหน่งมายาวนานถึง 6 ปี สำรับนายรัชดา เคยเป็น ผอ.สำนักอุทยานฯ มาก่อน ถือว่ารู้งานในกรมอุทยานฯ คนหนึ่ง

Cr : https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3097279

 

- Advertisement -