นับถอยหลัง 80 วัน ฉีด 2 เข็มแล้ว 24 ล้านคน ยอดรวมสะสมใกล้ 62 ล้านโดส

2

อัปเดตฉีดวัคซีนโควิด-19 ตั้งแต่ 28 ก.พ. – 12 ต.ค. 64 ยอดสะสมรวมวันนี้ 61.9 ล้านโดส ส่วนวานนี้ฉีดได้ 9.6 แสนโดส มีผู้เข้ารับวัคซีน 2 เข็มแล้ว 24 ล้านคน

วันที่ 13 ต.ค. 2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. รายงานความคืบหน้าการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทย มีข้อมูลเป็นดังนี้

สำหรับการรายงานข้อมูลการฉีดวัคซีนในภาพรวม ณ วันที่ 12 ต.ค. 2564 เวลา 18.00 น. เพิ่มขึ้น 962,558 โดส

ผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 433,814 ราย
ผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 จำนวน 486,189 ราย
ผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 3 จำนวน 42,555 ราย
จำนวนผู้รับวัคซีนสะสม ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. – 11 ต.ค. 2564 (227 วัน) 61,995,809 โดส ในพื้นที่ 77 จังหวัด

ผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 35,895,984 ราย (คิดเป็น 49.8% ของประชากร)
ผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 จำนวน 24,282,686 ราย (คิดเป็น 33.7% ของประชากร)
ผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 3 จำนวน 1,817,139 ราย (คิดเป็น 2.5% ของประชากร)

ขณะที่นับถอยหลังจนถึงสิ้นปี 31 ธ.ค. 2564 เหลือเวลาอีกเพียง 80 วัน ที่จะไปให้ถึงเป้าหมายของรัฐบาลในการฉีดวัคซีน 2 เข็ม ครอบคลุม 50 ล้านคน หรือ 70% ของประชากรในประเทศ.

Cr : https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/2218252

- Advertisement -