สวีเดนระงับใช้วัคซีนโมเดอร์นากับกลุ่มคนหนุ่ม

9

สำนักงานสาธารณสุขแห่งสวีเดนมีคำแนะนำเมื่อวันพุธให้ระงับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของบริษัทโมเดอร์นา กับกลุ่มชายที่อายุไม่เกิน 30 ปี เป็นการชั่วคราว เนื่องจากกังวลผลข้างเคียงที่อาจก่ออาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบและเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ

เอเอฟพีรายงานเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ว่าสำนักงานสาธารณสุขสวีเดนแนะนำว่า ควรระงับใช้วัคซีนโมเดอร์นากับผู้ชายที่เกิดตั้งแต่ปี 2534 หรือหลังจากนั้น เป็นการชั่วคราวจนถึงวันที่ 1 ธันวาคม เนื่องจากได้รับหลักฐานถึงความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากผลข้างเคียงของวัคซีน “สไปค์แวกซ์” ของโมเดอร์นา เช่น อาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ และเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ โดยบุคคลในกลุ่มนี้ควรฉีดวัคซีนของไฟเซอร์-ไบออนเทคแทน

คำแถลงกล่าวว่า ดูเหมือนว่าความเสี่ยงจะเกี่ยวโยงกับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาในโดสที่ 2 และพบในกลุ่มชายหนุ่มและเด็กชายมากกว่ากลุ่มอื่นๆ โดยเกิดขึ้นหลังจากฉีดโดสที่ 2 แล้วหลายสัปดาห์

มีผู้ที่อยู่ในกลุ่มนี้ฉีดวัคซีนโมเดอร์นาโดสแรกแล้วประมาณ 81,000 คนในสวีเดน แต่สำนักงานสาธารณสุขกล่าวว่า พวกเขาจะไม่ถูกเรียกให้มาฉีดโดสที่ 2 โดยสำนักงานกำลังหารือเพื่อหาทางออกสำหรับคนกลุ่มนี้

องค์การยาแห่งยุโรป (อีเอ็มเอ) อนุมัติให้ใช้วัคซีนโมเดอร์นากับกลุ่มวัยรุ่นอายุเกิน 12 ปีได้เมื่อเดือนกรกฎาคมปีนี้ ส่วนของไฟเซอร์ได้รับอนุมัติให้ใช้กับวัยรุ่นได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม.

Cr : https://www.thaipost.net/main/detail/119012

- Advertisement -