ผศ.ดร.จรินทร์ สวนแก้ว ประธานมูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช เข้าเฝ้าถวายสักการะและถวายรายงานเรื่องความคืบหน้าในการก่อสร้างหอศิลป์เฉลิมพระเกียรติ มูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช ณ วัดยานนาวา

16

ผศ.ดร.จรินทร์ สวนแก้ว ประธานมูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช เข้าเฝ้าถวายสักการะและถวายรายงานเรื่องความคืบหน้าในการก่อสร้างหอศิลป์เฉลิมพระเกียรติ มูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช ณ วัดยานนาวา ต่อสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์ ท่าเตียน) และร่วมงานถวายภัตตาหารเพลเนื่องในวันคล้ายวันเกิด ศ.ดร.มานิต เอื้อทวีกุล รองประธานมูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช

- Advertisement -