คิวบาเป็นประเทศแรกในโลก ที่ประกาศฉีดวัคซีนโควิดให้กับเด็กอายุน้อย ตั้งแต่สองขวบขึ้นไป เพื่อรองรับการเปิดเทอม

6

ปัญหาเรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด นอกจากจะมีประเด็นเรื่องวัคซีนไม่เพียงพอ มีราคาแพง ทำให้การฉีดไม่ทั่วถึงแล้วยังมีปัญหาการวิจัยทดลองวัคซีน ไม่ได้ทำในเด็กอายุน้อย ทำให้ขณะนี้เกือบทุกประเทศทั่วโลก ยังไม่กล้าฉีดวัคซีนให้กับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีเพราะต้องรอผลการวิจัยให้ครบถ้วนเสียก่อนจึงเกิดปัญหา การไม่สามารถเปิดโรงเรียนได้ในหลายประเทศ และบางประเทศที่กล้าหาญตัดสินใจเปิดโรงเรียน โดยที่เด็กไม่ได้ฉีดวัคซีน ก็มีการระบาดและต้องปิดโรงเรียนไปแล้วหลายประเทศ

วัคซีนที่ได้ทำการวิจัย และประกาศอย่างเป็นทางการให้ฉีดในสถานการณ์ฉุกเฉินได้คือ ไฟเซอร์ ฉีดในเด็กตั้งแต่อายุ 12 ปีขึ้นไป

ในขณะเดียวกัน มีการวิจัยทดลองของบริษัท Sinovac และ Sinopharm ที่กำลังทดลองในประเทศจีน ฉีดในเด็กอายุสามขวบขึ้นไป แต่ยังไม่ได้ประกาศรับรองให้ฉีดเป็นทางการได้

โดยรวมแล้วประเทศที่มีการฉีดวัคซีนในเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี มีดังนี้

1) สหรัฐอเมริกา อิสราเอล เยอรมัน ฝรั่งเศส ให้ฉีดในเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไปได้ เฉพาะของ Pfizer

2) ชิลี ให้ฉีดวัคซีนในเด็กอายุ 6 ขวบขึ้นไปได้ ของ Sinovac

3) อังกฤษและไทย ให้ฉีดวัคซีนในเด็กอายุ 16 ปีขึ้นไป ส่วนอายุ 12-15 ปี ฉีดให้เฉพาะกลุ่มเสี่ยงได้แก่ มีโรคประจำตัว

โดยที่บริษัท Pfizer และ Moderna กำลังวิจัยทดลองในเด็กอายุตั้งแต่ห้าขวบขึ้นไป

ส่วนบริษัท Sinovac และ Sinopharm กำลังวิจัยทดลองในเด็กอายุตั้งแต่สามขวบขึ้นไป

อย่างไรก็ตาม ประเทศคิวบาซึ่งสามารถวิจัยพัฒนาวัคซีนของตนเองได้แล้วสองชนิดได้ประกาศให้ฉีดวัคซีนในเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564และวันที่ 6 กันยายน 2564 คิวบาได้สร้างความประหลาดใจให้กับทั่วโลก โดยการประกาศให้ฉีดวัคซีนสองยี่ห้อ คือ Abdala และ Soberana ซึ่งใช้โปรตีนเป็นฐานแบบเดียวกับ Novavax และ Sanofi ให้กับเด็กตั้งแต่อายุ 2 ขวบถึง 11 ปี

ทั้งนี้เพื่อจะทำให้สามารถเปิดโรงเรียนได้ทั่วประเทศ เนื่องจากมีการปิดโรงเรียนในคิวบามาตั้งแต่มีนาคม 2563 และที่ผ่านมาได้มีความพยายามลองเปิดดู ก็พบการระบาดในโรงเรียน จนต้องปิดโรงเรียนไป

ในปีนี้คือ เดือนตุลาคมและพฤศจิกายน 2564 รัฐบาลคิวบาต้องการจะเปิดโรงเรียนให้เด็กทุกคนมาเรียนหนังสือได้ จึงตัดสินใจประกาศฉีดวัคซีนในเด็กอายุสองขวบขึ้นไปทุกคน

เมื่อฉีดครบแล้วก็ จะได้สามารถเปิดโรงเรียนได้ ส่วนผลดีผลเสียระหว่างการเปิดโรงเรียนได้ กับการต้องเสี่ยงต่อผลข้างเคียงของวัคซีนที่ยังศึกษาทดลองไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เป็นเรื่องที่แต่ละประเทศต้องไปตัดสินใจเอง

คิวบา มีการติดเชื้ออยู่อันดับที่ 45 ของโลก มีผู้ติดเชื้อ 696,904 คน เสียชีวิต 5788 คน สำหรับประเทศที่มีประชากร 11.318 ล้านคน ต้องถือว่ามีการติดเชื้ออยู่ในระดับค่อนข้างสูงทีเดียว

Reference

https://www.thehindu.com/news/international/in-world-first-cuba-starts-covid-19-vaccine-for-toddlers/article36329493.ece

https://www.bmj.com/content/374/bmj.n1912

https://www.voanews.com/covid-19-pandemic/cuba-starts-vaccinating-children-order-reopen-schools-amid-covid-surge

https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries

Cr : https://www.blockdit.com/posts/6137316c6650850713c21bf3

- Advertisement -