อังกฤษมีความเห็นแตกต่างกับอิสราเอล ฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกา โดยยังไม่แนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดในเด็กอายุ 12-15 ปี

4

คณะกรรมการด้านวัคซีนของอังกฤษ ( JCVI : Joint Committee on Vaccination and Immunisation )ได้มีความเห็นเบื้องต้นว่า

ยังไม่สมควรแนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดกับเด็กสุขภาพดีในช่วงอายุ 12-15 ปี

โดยได้ชั่งผลดีผลเสียทั้งสองด้านแล้วว่า เด็กอายุ 12-15 ปีที่ไม่มีโรคประจำตัว เมื่อติดเชื้อแล้วส่วนใหญ่จะไม่มีอาการ และมีส่วนน้อยที่มีอาการเล็กน้อย ซึ่งก็จะหายได้เองโดยที่ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล

โดยมีสถิติยืนยันว่า เด็กที่ไม่มีโรคประจำตัว ติดโควิดแล้วต้องนอนโรงพยาบาลเพียง 2 รายใน 1,000,000 ราย

ในขณะที่เด็กที่มีโรคประจำตัว จะต้องนอนโรงพยาบาลมากถึง 100 รายต่อ 1,000,000 ราย

ส่วนผลข้างเคียงของวัคซีนโดยเฉพาะเทคโนโลยี mRNA คือของ Pfizer พบว่ามีผลข้างเคียงที่พบน้อยมาก (very rare) แต่มีอาการรุนแรงคือกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ (Myocarditis) โดยมักจะพบในผู้ที่มีอายุค่อนข้างน้อย ไม่พบในผู้สูงอายุ

โดยมีสถิติจากสหรัฐอเมริกาว่า จะพบในผู้หญิง 8 รายใน 1,000,000 โดส และในผู้ชายพบถึง 60 รายใน 1,000,000 โดส สำหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มอายุ 12-17 ปี ซึ่งทำให้เกิดอาการเจ็บหน้าอก ใจสั่น และมีรายงานการเสียชีวิตไปบ้างแล้ว

คณะกรรมการ JCVI จึงชั่งน้ำหนักว่า ประโยชน์ที่ได้จากการฉีดวัคซีน ยังไม่ได้มากกว่าผลข้างเคียงของวัคซีนอย่างชัดเจน

จึงยังไม่มีคำแนะนำ ที่จะให้ฉีดวัคซีนในกลุ่มเด็กอายุ 12-15 ปีดังกล่าว

แต่แนะนำให้ฉีดในเด็กวัยเดียวกันที่มีความเสี่ยง ได้แก่ ผู้ที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับปอด หัวใจ ตับ ไต เบาหวาน โรคมะเร็งของระบบเลือด หอบหืดที่ควบคุมไม่ได้ ตลอดจนกลุ่มปัญญาอ่อน หรือกลุ่มที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ซึ่งมีจำนวนกว่า 200,000 ราย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของอังกฤษ มีความเห็นต่าง จึงยังไม่ประกาศมติดังกล่าว แต่จะขอส่งคำถามไปยังหัวหน้าเจ้าหน้าที่การแพทย์ ( Chief Medical Officer) ของประเทศในกลุ่มสหราชอาณาจักร อันได้แก่ สกอตแลนด์ เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือ

โดยให้เหตุผลว่า เพื่อให้มองบริบทที่กว้างขึ้น ถึงประโยชน์ของการฉีดวัคซีน ที่จะทำให้เด็กสามารถไปโรงเรียนได้ เพราะกลุ่ม JCVI อาจจะมองแคบเกินไปเฉพาะทางวิชาการ

เป็นมุมมองที่เห็นความแตกต่างชัดเจน ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กับนักวิชาการในบอร์ดดังกล่าว แต่ก็ยังรับฟังความเห็นของทางวิชาการ โดยส่งไปถามแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอีกสามประเทศร่วมด้วย

ในช่วงเวลาเดียวกัน ประเทศอิสราเอล ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา ก็เดินหน้าที่จะให้ฉีดวัคซีนในกลุ่มเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไปแล้ว

สำหรับประเทศไทยเรา ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ถ้าจะได้รวบรวมข้อมูลจากประเทศต่างๆมาประกอบการพิจารณาต่อไป

Reference

https://www.gov.uk/government/news/jcvi-issues-updated-advice-on-covid-19-vaccination-of-children-aged-12-to-15

https://www.theguardian.com/society/2021/sep/03/uk-rules-out-covid-vaccinations-for-children

https://www.bbc.com/news/health-58438669

https://www.walesonline.co.uk/news/health/jcvi-jabs-teenagers-12-15-21478326

Cr : https://www.blockdit.com/posts/613316baa4d4520c65739518

- Advertisement -