บอร์ดองค์การสะพานปลาเครียดเลือก ผอ คนใหม่ประชุมกว่าค่อนวัน ไม่มีมติ ใดๆ

1120

ผู้สื่อข่าวรายงาน วันนี้ 16 มิถุนายน ณ ห้องประชุมชั้น2 องค์การสะพานปลา วาระเลือกผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาตามวาระ ซึ่งมีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้

1 นาย ศุภกร พจมานศิริกุล

2. นาย ปรีดา ยังสุขสถาพร

จากกรรมการสรรหาที่มีคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ทั้ง2 ท่าน

เป็นที่น่าสังเกตถึงคุณสมบัติของ 1 ในผู้ผ่านการสรรหาว่าเป็นผู้ที่ถูกโยกย้ายจากตำแหน่งรองบริหารสูงสุดมาเป็นประจำผู้อำนวยการด้วยการถูกตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงและผล คือผิดพลาดด้านการสื่อสาร

ผู้สื่อข่าวได้โทรสอบถามไปยังอดีต ผอ. กรมการบินพลเรือน ดร. จุฬา สุขมานพ ปรากฏว่าได้มีการออกคำสั่งให้ไปประจำผู้อำนวยการจริง ด้วยสาเหตุว่า “ไม่มีคุณสมบัติเป็นผู้บริหาร แต่ไม่มีความผิดวินัยอย่างใด”

โดยมีผลรายงานการสอบข้อเท็จจริง ตามเอกสาร ดังนี้

แหล่งข่าวจากที่ประชุมบอรด์วาระแต่งตั้ง ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา มีการถกเครียดและเชิญผู้ไม่เกี่ยวข้องออกจากห้องประชุมโดยมีการพูคคุยอย่างเคร่งเครียดถึงความไม่สง่างามและโปร่งใสจึงยังไม่มีมติใดๆออกมา

ทีมข่าวสมาพันธ์ฯ

- Advertisement -