คมนาคม ระส่ำ! บุคลากร ติดโควิด แตะ 70 คน กักตัวพุ่ง 903 ราย

11

คมนาคม ระส่ำ บุคลากร ติดโควิด แตะ 70 ราย สั่งกักตัวอีก 903 คน เพื่อเฝ้าสังเกตอาการ เผย กรมทางหลวง โดนกักตัวสูงสุด 453 ราย

วันที่ 29 เม.ย.2564 รายงานข่าวจาก กระทรวงคมนาคม แจ้งถึงสถิติการติดเชื้อโรคโควิด-19 สะสม ของบุคคลากรของหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงคมนาคม จำนวน 8 แห่ง ณ วันที่ 28 เม.ย.2564 ว่า มีจำนวนบุคลากรที่ตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19 สะสมรวมทั้งสิ้น 70 คน และมีบุคลากรที่อยู่ระหว่างกักตัวเฝ้าระวังสังเกตอาการ 14 วัน รวมทั้งสิ้น 903 ราย

สำหรับ 8 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1.กรมท่าอากาศยาน (ทย.) ติดเชื้อ 2 คน กักตัว 25 คน 2.กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ติดเชื้อ 14 คน กักตัว 111 คน 3.การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ติดเชื้อ 27 คน กักตัว 81 คน

4.บริษัท ขนส่ง จำกัด (ขบ.) ไม่มีผู้ติดเชื้อ กักตัว 33 คน 5.กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ติดเชื้อ 8 คน กักตัว 142 คน 6.กรมทางหลวง (ทล.) ติดเชื้อ 14 คน กักตัว 453 คน 7.สำนักนโยบายและแผนการขนส่งจราจร(สนข.) ติดเชื้อ1 คน กักตัว 9 คน และ 8.กรมเจ้าท่า (จท.) ติดเชื้อ 4 คน กักตัว 49 คน

Cr : https://www.khaosod.co.th/covid-19/news_6370089

- Advertisement -