ส่อง บ.ขายเครื่องออกกำลังกาย เทศบาลฯช้างซ้าย ตัวละ 4.9 หมื่น ปีเดียว..พัง จริงหรือ?

12

“…ส่วนคำถามว่าทำไมเวลาผ่านไปแค่ปีเดียวสินค้าชำรุดแล้ว ต้องขอเรียนว่า เครื่องออกกำลังกาย มันต้องมีการใช้งาน และก็มีบางกรณีที่เครื่องชิ้นเดียว แต่มีเด็กขึ้นไปเล่นพร้อมกันครั้งเดียว 5 คน อะไรแบบนี้ มันมีหลายปัจจัย อยากให้มองปัจจัยเรื่องแบบนี้ด้วย…”

เครื่องออกกำลังกายในพื้นที่ของคุณตัวละเท่าไร ?

เมื่อปี 63 เทศบาลตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 จำนวน 10 รายการ ด้วยงบ 490,000 บาท ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง กับบริษัท สยามเทค กรุ๊ป 999 จำกัด

ขณะที่ ชมรมSTRONGต้านทุจริตประเทศไทย ให้ข้อมูลว่า การจัดซื้อในโครงการนี้ 10 รายการ เฉลี่ยรายการละ 49,000 บาท ไม่รวมพื้นปูนลานเอนกประสงค์ ซึ่งเมื่อเทียบกับราคาตลาดแล้วพบส่วนต่างกันครึ่ง ๆ

ยกตัวอย่าง เครื่องออกกำลังกายบริหารสะโพกแบบโยก-เดินสลับเท้า ราคาตลาดอยู่ที่ 23,800 บาท หรือแบบบริหารข้อเข่า-ขา ราคาอยู่ที่ 20,000 บาทเท่านั้น รวม10รายการ พบส่วนต่างถึง 271,000 บาท

ปัจจุบันเกิดการชำรุดมีลักษณะเหมือนยึดกับพื้นคอนกรีตไม่แน่นพอ อย่างไรคงต้องได้รับการซ่อมแซมตามระยะประกัน แต่การจัดซื้อนี้จะคุ้มค่างบประมาณหรือไม่ ขอฝากชาวต้องแฉและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันตรวจสอบ (ดูรูปภาพประกอบ)

คือ ข้อมูลที่ เพจต้องแฉ และ เพจชมรมSTRONGต้านทุจริตประเทศไทย ร่วมกันนำเสนอต่อสาธารณชนเกี่ยวกับเงื่อนปมการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายประจำหมู่บ้าน ของเทศบาลตำบลช้างซ้าย

เพื่อตรวจสอบยืนยันข้อเท็จจริงเรื่องนี้ สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) สืบค้นฐานข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภาครัฐ พบว่า เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน 490,000 บาท จากบริษัท สยามเทค กรุ๊ป999 จำกัด จริง

แจ้งสถานะปัจจุบันส่งมอบงานครบถ้วนแล้ว (ดูเอกสารประกอบ)

ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระบุว่า บริษัท สยามเทค กรุ๊ป 999 จำกัด จดทะเบียนจัดตั้ง 4 ธันวาคม 2538 ทุน 1,000,000 บาท ตั้งอยู่เลขที่ 14 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช แจ้งประกอบธุรกิจออกแบบ ติดตั้งงานตกแต่งภายในและภายนอกสถานที่ต่างๆ

ปรากฎชื่อ นาย วุฒิชัย ธีระนันทกุล เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ และถือหุ้นใหญ่

สำนักข่าวอิศรา รายงานว่า ได้ติดต่อไปยัง บริษัท สยามเทค กรุ๊ป 999 จำกัด เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างงานโครงการฯ นี้

ได้รับการยืนยันจากตัวแทนบริษัทฯ ว่า ปัจจุบันงานยังอยู่ในระยะเวลารับประกันตามสัญญาซื้อขาย และได้เข้าไปแก้ไขซ่อมแซมงานที่มีปัญหาเรียบร้อยแล้ว

ส่วนข้อสังเกตราคาจัดซื้อสินค้าว่าแพงเกินไปหรือไม่นั้น ตัวแทนบริษัทฯ ยืนยันว่า เป็นราคามาตรฐาน งานที่จัดส่งมีทั้งแบบเดียว-คู่ ซึ่งงานนี้จริงๆ แล้ว มีจำนวนถึง 13 รายการ ไม่ใช่แค่ 10 รายการเท่านั้น เพราะมีแบบคู่รวมอยู่ด้วย

“สินค้าพวกนี้ เราผลิตเองไม่ได้ซื้อต่อจากไหนมาขาย ราคาเป็นไปตามมาตรฐาน ไม่ได้แพงมากอะไร และที่สำคัญเมื่อได้รับแจ้งข้อมูลว่า เครื่องมีปัญหาชำรุดเสียหาย เราก็เข้าไปซ่อมแซมแก้ไขให้ตลอด ไม่ใช่ขายเสร็จก็หายกันไปเลย ทำแบบนั้นเราจะไปขายสินค้าให้ใครได้”

“ส่วนคำถามว่าทำไมเวลาผ่านไปแค่ปีเดียวสินค้าชำรุดแล้ว ต้องขอเรียนว่า เครื่องออกกำลังกาย มันต้องมีการใช้งาน และก็มีบางกรณีที่เครื่องชิ้นเดียว แต่มีเด็กขึ้นไปเล่นพร้อมกันครั้งเดียว 5 คน อะไรแบบนี้ มันมีหลายปัจจัย อยากให้มองปัจจัยเรื่องแบบนี้ด้วย”

ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา รายงานเพิ่มเติมว่า จากการสืบค้นข้อมูลยังพบว่า ในช่วงปี 2559-2563 บริษัท สยามเทค กรุ๊ป 999 จำกัด ปรากฎชื่อเป็นคู่สัญญาจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งด้วย

หลายสัญญาใช้วิธีการประกวดราคาแบบเฉพาะเจาะจงด้วย

Cr : https://www.isranews.org/article/isranews/97604-investigative00-54.html

- Advertisement -