นายกสมาคมนักข่าวฯ บวช ถวายเป็นมหากุศล เนื่องในโอกาสจัดสร้างพระพุทธรูปสุวรรณวรศรีวิชัยหรือหลวงพ่อเกศแหลม สำเร็จลุล่วง

291

สืบเนื่องมาจากสื่อมวลชนจังหวัดนครศรีธรรมราช นำคณะของนางลัลน์ลลิตฤดี วิเศษศิรินายกสมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย) กราบนมัสการตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าพบนายวรศักดิ์ อดิเทพวรพันธ์ หรือ “ โกหว่าส่าน”เพื่อ ขอคำปรึกษาการจัดสร้างวัตถุมงคลเพื่อสมทบทุนสร้างโบสถ์วัดเขาพระทอง รวมทั้งช่วยเหลือสาธารณะประโยชน์และตั้งเป็นกองทุนช่วยเหลือผู้สื่อข่าวที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งได้รับความเมตตาจากนายวรศักดิ์ อดิเทพวรพันธ์ หรือ “โกหว่าส่าน” แนะนำให้จัดสร้างพระพุทธรูปโบราณ เนื้อสัมฤทธิ์ (สำริด) อายุกว่า 800 ปี ที่มีคนขุดพบจากถ้ำเขาพระทองเมื่อ 60 ปีก่อน โดยให้สร้างองค์จำลองเป็นพระพุทธรูปองค์บูชาขนาดตั้งแต่ 3 -9 นิ้ว รวมทั้งสร้างเป็นเหรียญหรือแบบลอยองค์ ในชื่อว่า พระพุทธสุวรรณวรศรีวิชัยหรือหลวงพ่อเกศแหลม เป็นพระปางปราบมาร โดยมีตำนานกล่าวกันว่า พระพุทธรูปปางมารวิชัย(ปางปราบมาร) นั้น เป็นปางที่จัดสร้างได้ยากที่สุด แรงที่สุด และถ้าสามารถจัดสร้างได้สำเร็จ ผู้ที่ร่วมบุญกุศลในการจัดสร้างพระพุทธรูปปางปราบมาร จะได้รับบารมี ก่ออานิสงค์ส่งผลอย่างแรงกล้าสู่ผู้ปราถนาจิตร่วมกัน ผลที่ส่งคือ ขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายแอบแฝงที่กำลังเข้ามาข้องเกี่ยว ให้อันตรธานหายไป ประกอบกับความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา นางลัลน์ลลิตฤดี วิเศษศิริ นายกสมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย) จะได้ขอบวชชี เมื่องานสร้างพระแล้วเสร็จ เป็นเวลา30วันโดยมีท่านเจ้าคุณพระราชวชิโรดม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา เป็นพระให้รับศีลและแม่ชีสุวรรณา กิจพ่อค้า กรรมการมูลนิธิพระรัตนตรัยในพระบรมราชูประถัมป์ เป็นแม่ชีพี่เลี้ยง ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.19 ณ วัดยานนาวาในการบวชครั้งนี้มีผู้ร่วมอนุโมทนามากมาย

 

- Advertisement -