ผวจ.พังงาประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูอดุลธรรมวิจิตร อดีตเจ้าคณะตำบลกะปงและเจ้าอาวาสวัดโฆสิตาราม

217

วันนี้(15 ตุลาคม 2563) เวลา 15.00 น. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูอดุลธรรมวิจิตร อดีตเจ้าคณะตำบลกะปงและเจ้าอาวาสวัดโฆสิตาราม ณ วัดโฆสิตาราม อ.กะปง จ.พังงา ตามหมายรับสั่งจากสำนักพระราชวังที่ 12001 ลงวันที่ 6 ตลาคม 2563

พระครูอดุลธรรมวิจิตร อดีตเจ้าคณะตำบลกะปงและเจ้าอาวาสวัดโฆสิตาราม อุปสมบทเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2490 ณ วัดท่าสำเภาใต้ ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง นาม ขันติโก หลังจากนั้นเดินทางธรรมจาริก มาที่จังหวัดพังงา พำนักที่วัดโฆษิตาราม เป็นเวลา 55 ปี โดยปี 2527-2563 เป็นเจ้าอาวาสวัดโฆษิตราม 2526-2547 เจ้าคณะตำบลกะปง เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2563 ตรงกับวันอาทิตย์ แรม 2 ค่ำ เดือน 11 เวลา 00.39 น. มรณภาพด้วยโรคชราอย่างสงบ สิริอายุ 94 ปี 6 เดือน 20 วัน 74 พรรษา

- Advertisement -