ตามไปดู บ.เจนเนอร์รัล คู่เทียบจัดซื้อรถ 222 ล.ปภ. เลิกกิจการแล้ว – เป็นที่ตั้งอีก 2 บริษัท

197

“…บริษัท เจนเนอร์รัล โกรบอล จำกัด จดทะเบียนวันที่ 9 ก.ค. 2552 ทุน 1 ล้านบาท ประกอบกิจการบริการซ่อมและเป็นผู้จำหน่ายตัวถังรถยนต์ ที่ตั้งเลขที่ 109 หมู่ที่ 1 ถนนบางพูน-รังสิต ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี นายพิชาญ พินิจ ถือ 6,000 หุ้น นายนาวิน จรรยา 2,000 หุ้น และ นายเกษม ดอกคำ 2,000 หุ้น รวม 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท นายพิชาญ พินิจ เป็นกรรมการ ต่อมาวันที่ 9 ต.ค.2556 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ตั้งเลขที่ 59/20 หมู่ที่ 5 ถนนประตูน้ำเชียงราก ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี (ที่ตั้งล่าสุด) หลังจากนั้นวันที่ 21 ก.พ.2557 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการเป็นนายบุญย์วริศ รัฐธนะโสภณ (ขณะอายุ 29 ปี) … ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิ ข้อ 3 .(วัตถุประสงค์ของบริษัท) เมื่อวันที่ 25 ต.ค.2555 นายพิชาญ พินิจ กรรมการ ได้มอบอำนาจให้นายวรวุฒิ เนื่องชมภู เป็นผู้รับมอบอำนาจ (ตามหนังสือลงวันที่ 24 ต.ค.2555) เป็นผู้มายื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดปทุมธานี …”

สืบเนื่องจากสำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ติดตามตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกการจัดซื้อรถประกอบอาหารพร้อมอุปกรณ์ และ การจัดซื้อรถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยพร้อมอุปกรณ์ ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) สังกัด กระทรวงมหาดไทย ที่มีข้อมูลบ่งชี้ว่า 5 โครงการ ปีงบประมาณ 2560-2563 วงเงิน ประมาณ 2,042 ล้านบาท จาก 7 โครงการที่เอกชนรายเดียวเป็นคู่สัญญา และแต่ละโครงการมีผู้เสนอราคา 2 ราย (คู่เทียบรายเดียว) นั้น บริษัทคู่สัญญามีปูมหลังความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันกับบริษัทผู้ร่วมเสนอราคา (คู่เทียบ)

หนึ่งใน 5 โครงการนั้น คือ โครงการจัดซื้อรถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 41 คัน ปีงบประมาณ 2560 วงเงิน 222,630,000 บาท ยุคนายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดี ปัจจุบันเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย นายวรวุฒิ เนื่องชมภู ‘ผู้รับมอบอำนาจ’ ในการจดทะเบียนต่อนายทะเบียน ของ บริษัท เจนเนอร์รัล โกรบอล จำกัด คู่เทียบ เป็นบุคคลคนเดียว กับ ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ท็อปเบส์ท จำกัด คู่สัญญา

และยังตรวจสอบพบว่า นอกจากกรณีของ นายวรวุฒิ เนื่องชมภู แล้ว ยังพบว่า บุคคลผู้รับมอบอำนาจอีก 1 คนของ บริษัท เจนเนอร์รัล โกรบอล จำกัด คือ น.ส.มาติกา พรชญานนท์ มีความเกี่ยวโยงกับบริษัท อิทธิพรอิมปอร์ต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ บริษัท ท็อปเบส์ท จำกัด คู่สัญญา ด้วยนั้น

ล่าสุด เมื่อวันที่ 22 ก.ย.2563 ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา ได้เดินทางไปติดต่อ บริษัท เจนเนอร์รัล โกรบอล จำกัด เพื่อขอสัมภาษณ์ผู้บริหารบริษัทฯ ให้ชี้แจงข้อเท็จจริงข้อมูลการทำธุรกิจของบริษัทตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ เลขที่ 59/20 หมู่ที่ 5 ถนนประตูน้ำเชียงราก ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

เมื่อเดินทางไปถึงที่อยู่ดังกล่าวพบว่าเป็นอาคารขนาดใหญ่ และเป็นที่ตั้งของบริษัทเอกชน อีก 2 แห่ง คือ บริษัท แรมซ์ซิโอ เทรดดิ้ง จำกัด และบริษัท เอกรัชต์ จำกัด (ดูภาพประกอบ)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการสอบถามพนักงานบริษัท พยายามสอบถามพนักงานบริษัทเอกรัชต์ฯ เกี่ยวกับข้อมูลของ บริษัท เจนเนอร์รัล โกรบอล จำกัด และ น.ส.มาติกา พรชญานนท์ ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท เจนเนอร์รัล โกรบอล จำกัด และเป็นบุคคลผู้ลงลายมือชื่อ เป็นพยานในเอกสารของ บริษัท อิทธิพรอิมปอร์ต จำกัด

ได้รับคำชี้แจงเพียงแค่ว่า พื้นที่ของบริษัทแห่งนี้ เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานซ่อมบำรุงรถบรรทุกซึ่งเป็นกิจการของบริษัท ถ้าหากผู้สื่อข่าวต้องการสอบถามในประเด็นที่สงสัย ก็ควรจะสอบถามกับทางผู้บริหารบริษัทจะดีกว่า

อย่างไรก็ตามในวันที่ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศราได้ลงพื้นที่ไม่มีผู้บริหารของบริษัทอยู่ในพื้นที่แต่อย่างใด

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท เจนเนอร์รัล โกรบอล จำกัด นั้น สำนักข่าวอิศรา รายงานไปแล้วว่า จดทะเบียนวันที่ 9 ก.ค. 2552 ทุน 1 ล้านบาท ประกอบกิจการบริการซ่อมและเป็นผู้จำหน่ายตัวถังรถยนต์ ที่ตั้งเลขที่ 109 หมู่ที่ 1 ถนนบางพูน-รังสิต ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี นายพิชาญ พินิจ ถือ 6,000 หุ้น นายนาวิน จรรยา 2,000 หุ้น และ นายเกษม ดอกคำ 2,000 หุ้น รวม 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท นายพิชาญ พินิจ เป็นกรรมการ ต่อมาวันที่ 9 ต.ค.2556 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ตั้งเลขที่ 59/20 หมู่ที่ 5 ถนนประตูน้ำเชียงราก ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี (ที่ตั้งล่าสุด) หลังจากนั้นวันที่ 21 ก.พ.2557 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการเป็นนายบุญย์วริศ รัฐธนะโสภณ (ขณะอายุ 29 ปี) และได้จดทะเบียนเลิกกิจการ เมื่อ ุ6 ส.ค.2561 และจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี เมื่อ 27 ส.ค.2561

ขณะที่จากการตรวจสอบพบว่า ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิ ข้อ 3 .(วัตถุประสงค์ของบริษัท) เมื่อวันที่ 25 ต.ค.2555 นายพิชาญ พินิจ กรรมการ ได้มอบอำนาจให้นายวรวุฒิ เนื่องชมภู เป็นผู้รับมอบอำนาจ (ตามหนังสือลงวันที่ 24 ต.ค.2555) เป็นผู้มายื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดปทุมธานี

ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท แรมซ์ซิโอ เทรดดิ่ง จำกัด พบว่าจดทะเบียนจัดตั้ง 16 พ.ย. 2560 ทุน 1,000,000 บาท ตั้งอยู่เลขที่ 59/20 หมู่ที่ 5 ถนนประตูน้ำเชียงราก ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี แจ้งประกอบธุรกิจประกอบกิจการผลิต ซื้อขาย รับจ้างเหมา ซ่อมแซม ปรับปรุง ดัดแปลงแก้ไข ยานพาหนะทุกชนิด ปรากฎชื่อ นายสมชาย หันสังข์ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท เอกรัชต์ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้ง 26 พ.ย. 2534 ทุน 1,000,000 บาท ตั้งอยู่เลขที่ 59/20 หมู่ที่ 5 ถนนประตูน้ำเชียงราก ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี แจ้งประกอบธุรกิจผลิต นำเข้า ซื้อขาย ชิ้นส่วนอะไหล่ยานพาหนะทุกชนิดทุกประเภท ผลิต ซื้อขาย ปรากฎชื่อ นายบุญย์วริศ รัฐธนะโสภณ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ

ทั้งนี้ นายบุญย์วริศ รัฐธนะโสภณ ยังเป็นผู้เดียวกับผู้ที่เคยถือหุ้นบริษัท เจนเนอร์รัล โกรบอล จำกัด จำนวน 4,000 หุ้น (40%) ด้วย

Credit : https://www.isranews.org/article/isranews/92178-Porporr-2.html

- Advertisement -