เปิดตัว คุณเอ็ม ‘ธณรัสย์ หัดศรี’ เจ้าของบ.การ์เดียนโกลฟส์ คู่สัญญาขายถุงมือยาง อคส.แสนล.

505

“…สำนักข่าวอิศรา สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ นายธณรัสย์ หัดศรี พบว่า เป็นชาวไทย อายุปัจจุบัน ประมาณ 38 ปี แจ้งที่อยู่บ้านเลขที่ 81/18 ถนนราชดำเนิน ตำบลพระเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ชื่อเล่นที่รู้จักกันในจังหวัดนครปฐม คือ “รัส” ส่วนชื่อที่รู้จักกันในแวดวงธุรกิจขายถุงมือยาง คือ “คุณเอ็ม” …”

ประเด็นตรวจสอบการทำสัญญาซื้อขายถุงมือยาง ของ องค์การคลังสินค้า (อคส.) วงเงิน 112,500 ล้านบาท ที่มีการลงนามในสัญญากับเอกชนคู่สัญญาเป็นทางการ เมื่อวันที่ 31 ส.ค.2563 ที่สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ติดตามตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกมานำเสนออย่างต่อเนื่องในขณะนี้

ข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท การ์เดียนโกลฟส์ จำกัด คู่สัญญาที่สำนักข่าวอิศรา นำมาเสนอไปแล้ว คือ

หนึ่ง บริษัท การ์เดียนโกลฟส์ จำกัด เพิ่งจดทะเบียนจัดตั้ง 22 มิถุนายน 2563 ทุน 5,000,000 บาท ตั้งอยู่เลขที่ 131/45 หมู่ที่ 11 ตำบลนราภิรมย์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

แจ้งประกอบธุรกิจ ผลิต ซื้อขาย นำเข้าและส่งออก ถุงมือ ยางพารา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ฯลฯซื้อขาย แลกเปลี่ยน ขนส่ง ทำธุรกิจชิปปิ้ง และเป็นตัวแทนจำหน่ายซึ่งสินค้าอุปโภคและบริโภค

ปรากฎชื่อ นายธณรัสย์ หัดศรี เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ และถือหุ้นใหญ่ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2563 นาย ธณรัสย์ หัดศรี ถือหุ้นใหญ่สุด 70% มูลค่า 3,500,000 บาท หุ้นที่เหลืออยู่ในชื่อ นางสาว ณัฐญา หัดศรี และ นางสาว อรัญรัชญ์ หัดศรี คนละ 15% มูลค่าหุ้นที่ถืออยู่คนละ 750,000 บาท

เป็นที่น่าสังเกตว่า บริษัท การ์เดียนโกลฟส์ จำกัด เพิ่งจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท วันที่ 22 มิถุนายน 2563 ก่อนหน้าที่จะลงนามสัญญาซื้อขายกับ อคส. เมื่อวันที่ 31 ส.ค.2563 (ห่างกันประมาณ 2 เดือนเศษเท่านั้น)

สอง สำนักข่าวอิศรา ตรวจสอบข้อมูลพบว่า เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ซึ่งเป็นช่วงเวลาหลังจากที่ อคส. ชำระเงินล่วงหน้าค่าสินค้า จำนวน 2,000 ล้านบาท ให้กับบริษัท การ์เดียนโกลฟส์ จำกัด เมื่อวันที่ 2 ก.ย.2563 (พ.ต.อ.รุ่งโรจน์ พุทธิยาวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง องค์การคลังสินค้า รักษาการผอ.อคส. ให้สัมภาษณ์ยืนยันสำนักข่าวอิศรา ว่า อคส.จ่ายเงินค่าสินค้างวดแรก 2,000 ล้านบาท ให้กับ บริษัท การ์เดียนโกลฟส์ จำกัด เมื่อวันที่ 2 ก.ย.2563 หลังจากลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ 31 ส.ค.2563)

บริษัท การ์เดียนโกลฟส์ จำกัด ได้ยื่นคำขอต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 5 ล้านบาท เป็น 2,500 ล้านบาท หลังจากได้รับชำระเงินค่าหุ้น จาก นายธณรัสย์ หัดศรี กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ เมื่อวันที่ 14 ก.ย.2563 เป็นจำนวนเงิน 2,495,000,000 บาท (บวกทุนจดทะเบียนเดิม 5 ล้านบาท รวมเป็น 2,500 ล้านบาท)

ล่าสุด สำนักข่าวอิศรา สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ นาย ธณรัสย์ หัดศรี พบว่า เป็นชาวไทย อายุปัจจุบัน ประมาณ 38 ปี แจ้งที่อยู่บ้านเลขที่ 81/18 ถนนราชดำเนิน ตำบลพระเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ชื่อเล่นที่รู้จักกันในจังหวัดนครปฐม คือ “รัส”

ส่วนชื่อที่รู้จักกันในแวดวงธุรกิจขายถุงมือยาง คือ “คุณเอ็ม”

จากการสืบค้นข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พบว่า นาย ธณรัสย์ หัดศรี ปรากฎชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นบริษัทเอกชนอีก 1 แห่ง คือ บริษัท ไลฟท์ เทคโนโลยี่ จำกัด จดทะเบียนตั้ง 26 กุมภาพันธ์ 2552 ทุน 1,000,000 บาท ตั้งอยู่เลขที่ 81/18 ถนนราชดำเนิน ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม แจ้งประกอบธุรกิจประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ปัจจุบันจดทะเบียนเลิกบริษัท ซึ่งนายทะเบียนได้รับจดทะเบียนไว้แล้ว เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2555 และขณะนี้ยังไม่ได้จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีบริษัท ไลฟท์ เทคโนโลยี่ จำกัด (ดูรูปประกอบ)

Credit : https://www.isranews.org/article/isranews/92131-invews02-2.html

- Advertisement -