เสนอ ครม.ขอใช้งบไปพลางก่อน 9 แสนล. หลังคาดการณ์งบปี 64 มีผลบังคับใช้กลาง ต.ค.

39

สำนักงบประมาณ คาดงบปี 64 มีผลบังคับใช้ช่วงกลางเดือน ต.ค. – เตรียมเสนอ ครม.ขอใช้งบไปพลางก่อน ตามกรอบ 9 แสนล้านบาท หรือไม่เกิน 25% ของงบปี 63 เชื่อไม่กระทบงบลงทุนใหม่ – ก่อหนี้ผูกพันโครงการเก่า

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า เมื่อวันที่ 14 ก.ย. นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 15 ก.ย.นี้ จะมีการขอความเห็นชอบกรอบการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ไปพลางก่อน เนื่องจากมีการคาดการณ์ว่าร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 จะเสร็จไม่ทันตามกำหนดเวลา และคาดว่ากระบวนการสภาจะพิจารณาจนกระทั่งมีผลบังคับใช้นั้น น่าจะอยู่ในช่วงกลางเดือน ต.ค.เป็นต้นไป

สำหรับการใช้งบประมาณไปพลางก่อนครั้งนี้ จะกำหนดสัดส่วนการใช้งบประมาณตามแนวทางเดิมกับการขอใช้งบประมาณไปพลางก่อนเมื่อปี 2562 คือกำหนดให้ใช้เงินไม่เกิน 25% ของวงเงินงบประมาณ ในกรณีนี้จะทำให้รัฐบาลมีเงินใช้จ่ายประมาณ 9 แสนล้านบาท ซึ่งถือเป็นจำนวนเงินที่คำนวณแล้วว่าจะช่วยทำให้รัฐบาลมีเงินใช้จ่ายเพียงพอไปอีกอย่างน้อย 3 เดือนหรือจนถึง ธ.ค.

นายเดชาภิวัฒน์ กล่าวด้วยว่า กรอบงบประมาณที่จะเสนอขอใช้ไปพลางก่อน จะทำให้ทุกรายการเบิกจ่ายสามารถดำเนินการได้ทันที ซึ่งรวมถึงการก่อหนี้ผูกพันในโครงการต่าง ๆ ด้วย อย่างไรก็ตามปัญหาเกี่ยวกับความล่าช้าของร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 นี้ จะไม่กระทบต่อการดำเนินการทุกโครงการของรัฐบาล ซึ่งจะรวมถึงงบลงทุนด้วย เนื่องจากโดยสถิติแล้ว รายการที่เป็นงบลงทุนในแต่ละปี เมื่อมีการลงนามในสัญญาแล้ว กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อย 60 วัน เท่ากับว่ากว่าจะใช้ได้ใช้งบลงทุนจริง ๆ ก็อยู่ในช่วง ธ.ค.เป็นต้นไป ซึ่งเชื่อว่าร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 จะมีผลบังคับใช้ทันช่วงเวลาดังกล่าวแน่นอน

Credit : https://www.isranews.org/article/isranews/91957-isranews-26.html

- Advertisement -