ขอเชิญร่วมทดสอบความรู้ธรรมาภิบาล “ระบบธรรมมาภิบาลออนไลน์”

68

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช ได้พัฒนาระบบธรรมาภิบาลออนไลน์เพื่อเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลให้กับเจ้าหน้าที่ของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองท้องถิ่น และประชาชน โดยระบบดังกล่าวประกอบด้วย

– ชุดการเรียนรู้ธรรมาภิบาล

– รูปแบบหนังสั้น

– องค์ความรู้เกี่ยวกับธรรมาภิบาล

-ระบบทดสอบความรู้ธรรมาภิบาล

ซึ่งผู้ใช้งานสามารถทดสอบความรู้ความเข้าใจ พร้อมรับทราบผลคะเเนนได้ทันที และผู้ที่ผ่านการทดสอบจะได้รับเกียรติบัตรจาก ป.ป.ช

https://ggde.nacc.go.th/

- Advertisement -