“บิ๊กป้อม” นั่งหัวโต๊ะ คกก.สิ่งแวดล้อม กำชับทุกโครงการ ต้องเลี่ยงผลกระทบ เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ

20

“ประวิตร” ประชุม คกก.สิ่งแวดล้อม ผ่านมติโครงการสนามบินสุวรรณภูมิ ทางวิ่งเส้นที่3,4 รองรับการพัฒนาประเทศ กำชับทุกโครงการ ต้องเลี่ยงผลกระทบ ให้ปชช. มีส่วนร่วม ได้รับประโยชน์โดยตรง เป้ารัฐเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ

วันนี้ (20 ก.ค.) เมื่อเวลา 09.30 น. พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่4/2563 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

ที่ประชุม ได้รับทราบรายงานสถานการณ์มลพิษ ปี 62 จาก คกก.ควบคุมมลพิษ ในภาพรวมที่สำคัญได้แก่ คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งมีแนวโน้มดีขึ้น ,ขยะมูลฝอยมีปริมาณเพิ่มขึ้น แต่ถูกคัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น รวมทั้งการใช้สารอันตรายประเภทสารเคมีทางการเกษตร มีปริมาณลดลง และมีเรื่องพิจารณาโครงการที่สำคัญเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยผ่านความเห็นชอบ จาก คกก.สิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว ได้แก่โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ จากFSRU ไปยังโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ,โครงการ ก่อสร้างรถไฟทางคู่ชุมทาง ถนนจิระ (นครราชสีมา)-อุบลราชธานี ,โครงการ ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ,โครงการ ปรับปรุงท่าอากาศยานตรัง ,การขยายเวลาการบังคับใช้มาตรฐานการระบายมลพิษ จากรถยนต์ใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐานยูโร 5 และยูโร 6 และการปรับปรุงมาตรฐานระดับเสียงของรถจักรยานยนต์

นอกจากนี้ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ยังได้เห็นชอบ รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตของ ปชช.โครงการก่อสร้าง ทางวิ่งเส้นที่ 3 และ 4 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาประเทศ ด้วย

พล.อ.ประวิตร ได้กำชับคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ให้ติดตามโครงการต่างๆ ที่ผ่านความเห็นชอบแล้ว พร้อมเร่งรัดให้กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบนำเสนอโครงการตามขั้นตอนอย่างเร่งด่วนเพื่อให้โครงการบรรลุผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม มุ่งลดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วม ได้รับความพึงพอใจและประโยชน์โดยตรงเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของชาติและนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลต่อไป

Credit : https://mgronline.com/politics/detail/9630000074218

- Advertisement -