ผอ.สตรีวัดระฆัง และพลเรือเอก เชษฐา ใจเปี่ยม เข้าพบ ผบ.ฐานทัพเรือกรุงเทพ ขอบคุณในการให้การช่วยเหลือโรงเรียน

71

วันที่ 27 มกราคม 2566 ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมรัฐ ติ่งอ่วม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพลเรือเอก เชษฐา ใจเปี่ยม เข้าพบพลเรือตรีภาณุพันธุ์ ทรัพย์ประเสริฐ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ เพื่อขอบคุณฐานทัพเรือกรุงเทพในการให้การช่วยเหลือโรงเรียนด้วยดีเสมอมา พร้อมปรึกษาแนวทางการศึกษาต่อของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความสนใจด้านดุริยางค์และแพทย์ทหารเรือ

- Advertisement -