เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ มอบใบประกาศเกียรติคุณยกย่อง พันจ่าเอก มนตรี สงัดภู่ และพันจ่าเอก นวสกล ปัญญาแก้ว

30

พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ มอบใบประกาศเกียรติคุณยกย่องชมเชยให้แก่ พันจ่าเอก มนตรี สงัดภู่ และพันจ่าเอก นวสกล ปัญญาแก้ว สังกัด กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ที่ได้ประกอบคุณงามความดีด้วยการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุรถจักรยานยนต์พลิกคว่ำ บริเวณหน้าป้อมตำรวจทางหลวงมาบข่า อ.เมือง จ.ระยอง จึงได้เข้าให้การช่วยเหลือและประเมินอาการผู้บาดเจ็บ พร้อมทั้งให้การปฐมพยาบล และนำส่งโรงพยาบาล ส่งผลให้ผู้บาดเจ็บได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างปลอดภัย กรมแพทย์ทหารเรือขอแสดงความชื่นชมและขอเชิดชูเกียรติที่ได้เสียสละและใช้ความรู้ทางวิชาชีพทำความดีจนเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม เป็นกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ ณ ห้องประชุมกฤณจันทร์ กิจการสโมสรโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566

- Advertisement -