(คลิป) สสส.จัดประชุมเสวนาการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมของกลุ่มคนไร้บ้านในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

5

สสส.จัดประชุมเสวนาการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมของกลุ่มคนไร้บ้านในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

(17 ม.ค.66) ที่ห้องประชุมศาลาว่าการเมืองพัทยา นายขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย นายแพทย์เชี่ยวชาญนักวิชาการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมเสวนาการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นะรรมของกลุ่มคนไร้บ้านในพื้นที่จังหวัดชลบุรี : ว่าด้วยมายาคติของคนไร้บ้าน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน

สำหรับการประชุมดังกล่าว สืบเนื่องจาก คณะผู้วิจัยฯ ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้โครงการ การพัฒนาเครือข่ายวิชาการ และวิชาชีพ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมทางสุขภาวะของกลุ่มประชากรเฉพาะ เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมของกลุ่มคนไร้บ้านในพื้นที่จังหวัด พัฒนาระบบฐานข้อมูลของประชากรกลุ่มคนไร้บ้านในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

นายแพทย์ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย ได้บรรยายพิเศษเรื่อง “คนไร้บ้าน ทำไมถึงไร้บ้าน” โดยกล่าวถึงจุดเปลี่ยนของคนไร้บ้านส่วนใหญ่ที่ออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านครั้งแรก สาเหตุหลักมาจากปัญหาทะเลกับคนในครอบครัวและญาติพี่น้อง ซึ่งส่วนใหญ่จะออกมายึดอาชีพเก็บของเก่าขาย โดยเฉพาะช่วงสถานการณ์โควิด-19 กลุ่มคนไร้บ้านเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 30%

นอกจากนั้นในที่ประชุมยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “จังหวะก้าวของการขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายในการสนับสนุนสุขภาวะกลุ่มคนไร้บ้านในพื้นที่จังหวัดชลบุรี” โดย ดร.พัชราภาภ ตันตราจิน และ ดร.พิมพ์กมล กองโภค

- Advertisement -